Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Bestuur

Bestuur

Het Bestuur van Eigenwijks bestaat uit 7 vrijwilligers. Zij bewaken de inhoudelijke, personele en financiële doelstellingen van Eigenwijks en zetten de grote lijnen uit van de dagelijkse gang van zaken. Het Bestuur stuurt ook de directeur aan en onderhoudt de externe bestuurlijke en strategische contacten.

Het Bestuur vergadert maandelijks in aanwezigheid van de directeur en is bevoegd tot het nemen van alle besluiten aangaande de stichting. De vaststelling van ons jaarlijks Uitvoeringsplan en de daarbij behorende begroting is voorbehouden aan de Bewonersraad.

Samenstelling Bestuur:

AlmCharek
Al M’Charek
Voorzitter
Mohamed Bouha22
Mohamed Bouha
Penningmeester
Vera De Jong
Vera De Jong
Secretaris
TedvanAngeren
Ted van Angeren
Lid
Yasmin Itkal
Yasmin Itkal
Lid
SiegerSiderius
Sieger Siderius
Lid
profielfoto2
Stefania Maginzali
Lid

Bewonersraad

De Bewonersraad van Eigenwijks is de waakhond van onze missie en doelstelling en bewaakt onze identiteit als bewonersorganisatie. De raad wordt gevormd door maximaal 35 bewoners van Nieuw-West, woonachtig in de  diverse wijken van ons stadsdeel. Zij zijn allen afgevaardigden van bewonersgroepen die een bijdrage leveren aan sociaal sterke en leefbare buurten.

De Bewonersraad draagt vier van de zeven leden van het Bestuur voor. Daarmee wordt de invloed van bewoners in het Bestuur van Eigenwijks gewaarborgd. Daarnaast heeft de Bewonersraad de bevoegdheid tot het vaststellen van het jaarlijks Uitvoeringsplan en de daarbij behorende begroting.

De Bewonersraad vergadert tenminste vijf keer per jaar. Naast de formele bevoegdheden van de Bewonersraad bespreekt zij met de directeur en het Bestuur de ontwikkelingen in de organisatie en belangrijke thema’s die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder. Daarmee heeft de Bewonersraad ook een belangrijke netwerkfunctie voor de leden.

Samenstelling Bewonersraad:

Open Club dhr. G. Scheepvaart
Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent
Bewonerscom. Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk
Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker
Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn
Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius
Energieke Senioren A’dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen
Stichting Marhaba dhr. A. Elonsri
De Hippe Heks mevr. S. Rochdi
Belangenvereniging buurt 10/de Eendracht mevr. O. Schade
Pink Nieuw-West dhr. W. van Ruitenbeek
Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout
Woongroep Non Solus mevr. J. Bolk
Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker
Nivon dhr. A. Bakker
Stichting MOS dhr. A. Moro
Red de Boterbloem mevr. A. Fernhout
Vereniging Vrienden Rembrandtpark dhr. G.C. Molewijk

Meer informatie