Email

hello@example.com

Phone

+32 458 623 874

Kingdom

Universal Studio
8-12 Neal St, London
WC2H 9PU

Bestuur

Bestuur

Het Bestuur van Eigenwijks bestaat uit 7 vrijwilligers. Zij bewaken de inhoudelijke, personele en financiële doelstellingen van Eigenwijks en zetten de grote lijnen uit van de dagelijkse gang van zaken. Het Bestuur stuurt ook de directeur aan en onderhoudt de externe bestuurlijke en strategische contacten.

Het Bestuur vergadert maandelijks in aanwezigheid van de directeur en is bevoegd tot het nemen van alle besluiten aangaande de stichting. De vaststelling van ons jaarlijks Uitvoeringsplan en de daarbij behorende begroting is voorbehouden aan de Bewonersraad.

Samenstelling Bestuur:

AlmCharek
Al M’Charek
Voorzitter
profielfoto2
Stefania Maginzali
Secretaris
alexander
Alexander Griede
Penningmeester
TedvanAngeren
Ted van Angeren
Lid
Yasmin Itkal
Yasmin Itkal
Lid
SiegerSiderius
Sieger Siderius
Lid
lisa-niewusbrief2
Lisa Aarsman
Lid
Ook lid worden van dit bestuur? Bekijk onze openstaande vacatures:

Bewonersraad

De Bewonersraad van Eigenwijks is de waakhond van onze missie en doelstelling en bewaakt onze identiteit en de koers als bewonersorganisatie. De raad wordt gevormd door maximaal 35 bewoners van Nieuw-West, woonachtig in de diverse wijken van ons stadsdeel. Zij zijn allen afgevaardigden van bewonersgroepen die een bijdrage leveren aan sociaal sterke en leefbare buurten.

De Bewonersraad draagt vier van de zeven leden van het Bestuur voor. Daarmee wordt de invloed van bewoners in het Bestuur van Eigenwijks gewaarborgd. Daarnaast heeft de Bewonersraad de bevoegdheid tot het vaststellen van het jaarlijks Uitvoeringsplan en de daarbij behorende begroting.

De Bewonersraad vergadert tenminste vijf keer per jaar. Telkens op een andere locatie van Eigenwijks. Naast de formele bevoegdheden van de Bewonersraad bespreekt zij met de directeur en het Bestuur de ontwikkelingen in de organisatie en belangrijke thema’s die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder. Daarmee heeft de Bewonersraad ook een belangrijke netwerkfunctie voor de leden.

De leden van de Bewonersraad vinden het fijn om met elkaar contact te hebben als actieve bewoners in stadsdeel Nieuw-West. Zij leren van elkaar en maken dankbaar gebruik van elkaars netwerken.
Door deel te nemen aan de Bewonersraad van Eigenwijks draag je dus niet alleen bij aan de invloed van bewoners op hun eigen bewonersorganisatie, maar krijg je ook toegang tot een groot en divers netwerk van andere actieve bewoners. Dat inspireert!

Wil je meer weten over de Bewonersraad van Eigenwijks of overweeg je om lid te worden? Neem dan gerust contact op met onze directeur, Serfanim Uysal via serfanim@eigenwijks.nl.

Samenstelling Bewonersraad:

Behoud Lutkemeer mevr. A. Fernhout
Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent
Bewonerscom. Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk
Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker
Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn
Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius
Energieke Senioren A’dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen
Stichting Marhaba dhr. A. Elonsri
Vereniging Vrienden Rembrandtpark dhr. G.C. Molewijk
Belangenvereniging buurt 10/de Eendracht mevr. O. Schade
Pink Nieuw-West dhr. W. van Ruitenbeek
Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout
Stichting MOS dhr. A. Moro
Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker
Nivon Slotermeer dhr. A. Bakker

Meer informatie