Regiegroep Slotermeer zoekt nieuwe leden

meerwaldt

meerwaldt

In elke wijk van Nieuw-West is een buurtbudget beschikbaar voor financiële ondersteuning van bewonersinitiatieven. Dit budget is bedoeld voor mooie initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de buurt. De leden van de regiegroep in Slotermeer vertegenwoordigen de Slotermeer bij het besteden van hun budget. De regiegroep wordt ondersteund door een opbouwwerker van Eigenwijks en is op zoek naar nieuwe leden. 

Waarom in de regiegroep?

In Slotermeer worden jaarlijks meer dan honderd prachtige initiatieven uitgevoerd. Melvin Kuijpers (23 jaar) heeft met veel plezier in de regiegroep gezeten, maar neemt nu afscheid. Hij vertelt waarom het zo leuk is om in de regiegroep te zitten: “De regiegroep roept kritische, mondige en enthousiaste buurtbewoners op om zich aan te sluiten bij de regiegroep. Zowel  jong en oud kunnen zich aansluiten. ‘Waarom zou ik dat doen?’, hoor ik u denken? Omdat het een unieke kans is om je in te zetten voor Slotermeer en meer betrokken te raken bij de wijk. Leer analyseren, discussiëren en samenwerken in een gezellig, hecht team. Leer jouw buurt vanuit een nieuw perspectief kennen en ontplooi jezelf. Als lid van de regiegroep beoordeel jij of er budget wordt toegekend aan buurtinitiatieven. Aanvragen die in 2018 een bijdrage hebben gekregen zijn bijvoorbeeld: wandeltraining voor ouderen, de buurtcamping, een verkiezingsdebat, een taalcafé en een patisserie workshop.”

Wat wordt er van mij verwacht?

Melvin Kuipers: “Elke maand komt de regiegroep bij elkaar om de binnengekomen initiatieven van diverse kanten te belichten. De lage frequentie zorgt ervoor dat dit vrijwilligerswerk gemakkelijk te combineren met een drukke agenda. Ik moedig iedereen aan om zelf te ervaren hoe het is om bij de regiegroep te zitten!”

Wil je een keer meelopen of heb je vragen over de regiegroep? Neem dan contact op met opbouwwerker Karin Kauw via karin@eigenwijks.nl of 06-33319686. Bij interesse plannen we een intakegesprek en bij een positieve indruk van beide kanten verwelkomen we je graag bij de regiegroep Slotermeer!

Website: Vensterwerk