Regiegroep Slotermeer

StempelGoedgekeurd

Iedere wijk heeft sinds 2013 een regiegroep. De regiegroep bestaat uit een groep bewoners. Zij beslissen over de toekenning van het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Eigenwijks beheert dit budget vanuit het Huis van de Wijk in Slotermeer en ondersteunt de Regiegroep. Hier leest u welke bewoners in de Regiegroep zitten, hoe zij te werk gaan en hoe u zelf een bewonersintiatief kunt indienen.

Samenstelling
De regiegroep in Slotermeer best
aat uit: Kamal Bergman, Jamal Boukamir, Dennis de Jong, Andre Hammersma, Elisabeth Riemenschnitter, Alie de Vries en Ingeborg Zegers. De regiegroep heeft gebiedsmakelaar Fouad Soubati van Stadsdeel Nieuw-West gevraagd aanwezig te zijn bij de regiegroep vergaderingen. Fouad heeft een adviserende rol, hij beslist dus niet over de toekenning van initiatieven.

Thema’s en criteria
Tijdens de ‘Bewonersavond 2016 op 25 februari is de regiegroep aan de buurt voorgesteld. Daarnaast is besproken aan welke thema’s het budget mag worden besteed, en aan welke criteria initiatieven moeten voldoen.

Werkwijze
De regiegroep heeft de adviezen van de bewonersvergadering gebruikt bij het vaststellen van de 
thema’s en criteria. De criteria zijn onderverdeeld in criteria die betrekking hebben op de aanvraag, de activiteit en de kosten. De regiegroep bespreekt bij elke aanvraag of deze bijdraagt aan één of meerdere thema’s die door de buurt zijn genoemd. Deze criteria zijn terug te lezen op het aanvraagformulier. Daarnaast wordt de aanvraag getoetst door de regiegroep getoetst aan de criteria.

De regiegroep beslist over aanvragen met een budget boven de €500,- en €5000,- . Zij vergaderen eens in de 4 weken. Uiterlijk één week voor de vergadering dient u uw aanvraag in te leveren bij betreffende medewerker van Eigenwijks. U hoort uiterlijk één week na de vergadering of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.  

De data van de regiegroep vergaderingen voor de zomer in 2017 zijn:
10 januari
21 februari
14 maart
11 april
9 mei
13 juni

Indien het uw eerste keer is dat u een aanvraag indient of u zou graag willen weten of uw aanvraag compleet is, kunt u contact opnemen met Stefania Maginzali (zie contactgegevens onderaan). Zij kan u helpen bij het compleet maken van uw aanvraag en eventuele vragen beantwoorden. Hierbij is het verstandig om ruim voor de deadline contact op te nemen, zodat er wat tijd is om een afspraak te maken en eventuele aanpassingen te doen in uw aanvraag.

Een bewonersinitiatief indienen, hoe werkt dat?
U kunt uw plan beschrijven in het aanvraagformulier
Aanvragen tot €500 worden door een opbouwwerker van Eigenwijks behandeld. U kunt aan de slag, als uw activiteit een bijdrage levert aan de genoemde thema’s en voldoet aan de criteria. Een medewerker van Eigenwijks bespreekt dit met u en geeft al dan niet toestemming.

De regiegroep beslist over aanvragen tussen de €501 en €5000. Deze aanvragen worden behandeld tijdens de vergaderingen van de regiegroep. Aanvragen boven de €5.000 worden voorgelegd aan de buurt tijdens een bewonersbijeenkomst. Zodra er een aanvraag binnen komt van meer dan €5000,- wordt deze aanvraag eerst bekeken door de regiegroep. Zij stellen een advies op, waarna er een bewonersbijeenkomst wordt georganiseerd. De initiatiefnemer zal hier de aanvraag presenteren en de regiegroep zal hierover een advies uitbrengen.

Contact?
Voor al uw vragen, hulp bij het invullen van het aanvraagformulier en begeleiding bij het uitvoeren van het initiatief kunt u terecht bij:
Huis van de Wijk Slotermeer (De Honingraat)
Slotermeerlaan 103-H

Contactpersonen:
Stefania Maginzali, 
stefania@eigenwijks.nl, 06 333 196 81

 
Website: Vensterwerk