Regiegroep Slotermeer

StempelGoedgekeurd

Iedere wijk heeft sinds 2013 een regiegroep. De regiegroep bestaat uit een groep bewoners. Zij beslissen over de toekenning van het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Eigenwijks beheert dit budget vanuit het Huis van de Wijk in Slotermeer en ondersteunt de Regiegroep. Hier leest u welke bewoners in de Regiegroep zitten, hoe zij te werk gaan en hoe u zelf een bewonersintiatief kunt indienen.

Samenstelling
De regiegroep in Slotermeer bestaat uit: Kamal Bergman, Jamal Boukamir, André Hammersma, Melvin Kuijpers, Elisabeth Riemenschnitter, Sandy Twaalfhoven, en Ingeborg Zegers. De regiegroep heeft gebiedsmakelaars Fouad Soubati en Gerardie de Graaf van Stadsdeel Nieuw-West gevraagd aanwezig te zijn bij de regiegroep vergaderingen. Fouad en Gerardie hebben een adviserende rol, zij beslissen dus niet over de toekenning van initiatieven.

Thema’s en criteria
Tijdens de Bewonersavond op 07 februari is er gesproken over de criteria van initiatieven. De kern van een initiatief is dat het buurtgericht is, het mensen bij elkaar brengt, en dat het een lach op gezichten tovert. Dit weegt zwaarder dan de richtlijnen. Ieder initiatief is maatwerk.

Werkwijze
De regiegroep heeft de adviezen van de bewonersvergadering gebruikt bij het vaststellen van de thema’s en criteria. De criteria zijn onderverdeeld in criteria die betrekking hebben op de aanvraag, de activiteit en de kosten. De regiegroep bespreekt bij elke aanvraag of deze bijdraagt aan één of meerdere thema’s die door de buurt zijn genoemd. Deze criteria zijn terug te lezen op het aanvraagformulier. Daarnaast wordt de aanvraag getoetst door de regiegroep getoetst aan de criteria.

De regiegroep beslist over aanvragen met een budget boven de €500,- en onder de €5000,- . Zij vergaderen eens in de 4 weken. Uiterlijk één week voor de vergadering dient u uw aanvraag in te leveren bij betreffende medewerker van Eigenwijks. U hoort uiterlijk één week na de vergadering of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.  

De data van de regiegroep vergaderingen in 2017 zijn:
10 oktober
14 november
12 december

De deadline voor het inleveren van een complete aanvraag is altijd één week voor de vergadering.

Indien het uw eerste keer is dat u een aanvraag indient of u zou graag willen weten of uw aanvraag compleet is, kunt u contact opnemen met Mare van der Velden (zie contactgegevens onderaan). Zij kan u helpen bij het compleet maken van uw aanvraag en eventuele vragen beantwoorden. Hierbij is het verstandig om ruim voor de deadline contact op te nemen, zodat er wat tijd is om een afspraak te maken en eventuele aanpassingen te doen in uw aanvraag.

Een bewonersinitiatief indienen, hoe werkt dat?
U kunt uw plan beschrijven in het aanvraagformulier. Aanvragen tot €500 worden door een opbouwwerker van Eigenwijks behandeld. U kunt aan de slag, als uw activiteit een bijdrage levert aan de genoemde thema’s en voldoet aan de criteria. Een medewerker van Eigenwijks bespreekt dit met u en geeft al dan niet toestemming.

De regiegroep beslist over aanvragen tussen de €501 en €5000. Indien u een aanvraag boven de €500 in wilt dienen, kunt u contact opnemen met Mare van der Velden (zie contactgegevens onderaan). Zij kan u helpen bij het compleet maken van uw aanvraag en eventuele vragen beantwoorden. Hierbij is het verstandig om ruim voor de deadline contact op te nemen, zodat er wat tijd is om een afspraak te maken en eventuele aanpassingen te doen in uw aanvraag. Aanvragen boven de €5.000 worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van alle regiegroepen in Nieuw West. Zodra er een aanvraag binnen komt van meer dan €5000,- wordt deze aanvraag eerst door hen bekeken. Zij stellen een advies op, waarna de regiegroep van Slotermeer de aanvraag zal behandelen.

Contact?
Voor al uw vragen, hulp bij het invullen van het aanvraagformulier en begeleiding bij het uitvoeren van het initiatief kunt u terecht bij:
Huis van de Wijk Slotermeer (De Honingraat)
Slotermeerlaan 103-H

Contactpersonen:
Mare van der Velden, mare@eigenwijks.nl, 06-40186753

Website: Vensterwerk