Bewonersinitiatieven Slotermeer

StempelGoedgekeurdThuis voelen in de wijk waar u woont. Dat wil iedereen toch? Wanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Kom dan gerust eens langs bij het Huis van de Wijk. De opbouwwerker van Eigenwijks kan u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen bij de regiegroep. Onze medewerkers zijn u graag van dienst: Mare van der Veldenof Güleser Unsal.

Hier kunt u een aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven downloaden.
Hier leest u de
voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.
Uw aanvraag maakt meer kans op toekenning als uw activiteit een bijdrage levert aan een of meer van
deze thema's.

Initiatieven die niet meer dan € 500 kosten, kunt u op elk moment bespreken met en indienen bij Mare van der Velden of Guleser Unsal.

Wil je weten welke bewonersinitiatieven zijn of worden uitgevoerd? In dit overzicht zijn alle bewonersinitiatieven 2016 in Slotermeer weergegeven.
Voor alle informatie kun je contact opnemen met: Mare van der Velden
  of Guleser Unsal.

 

 

Website: Vensterwerk