Bewonersinitiatieven Slotermeer in 2019

StempelGoedgekeurdBeste bewoner van Slotermeer,

Eigenwijks wil graag meer bewoners in de buurten van Slotermeer enthousiast maken om activiteiten te organiseren voor de buurt en voor de buurtbewoners. Daarom willen wij meer in de buurten aanwezig zijn dan voorheen.

Om dit mogelijk te maken gaan wij met ingang van 1 april op een andere manier werken met bewonersinitiatieven. Voorheen kon u gewoon binnenlopen bij de Opbouwwerkers van Eigenwijks om een initiatief in te dienen.

Vanaf 1 april 2019 gaan de Opbouwwerkers de buurt in om bewonersinitiatieven op te halen. Zij starten in de volgende buurten: Lodewijk van Deysselbuurt, Jan de Louterbuurt en Slotermeer Noord. In die buurten gaan zij met bewoners in gesprek over initiatieven die bijdragen aan de positie van Vrouwen, zich richten op het Groen in de buurt of die een bijdrage leveren aan het tegengaan van Eenzaamheid.

Initiatieven die al zijn goedgekeurd, kunnen natuurlijk gewoon doorgaan. De Opbouwwerkers houden contact met de betreffende initiatiefnemers.

In het najaar zullen de Opbouwwerkers andere buurten uitzoeken om bewonersinitiatieven op te halen met wellicht ook andere thema’s.

Wij realiseren ons dat dit voor u een teleurstelling kan zijn, omdat u gehoopt had uw initiatief in te kunnen dienen bij De Honingraat. Wij vragen echter uw begrip voor deze wijziging in onze werkwijze. Wij willen namelijk graag meer bewoners in de buurt enthousiast kunnen maken voor het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de buurt. Daarom hebben wij ervoor gekozen dat de Opbouwwerkers meer de buurt in gaan om met nog meer bewoners in contact te komen.

Mocht u hierover een gesprek willen hebben, dan kunt u daartoe contact opnemen met ondergetekende.

Hartelijk dank voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,

Ahmed Afkerin
teamleider Geuzenveld-Slotermeer

06 333 19 683
ahmed@eigenwijks.nl

Website: Vensterwerk