Bewonersinitiatieven Slotermeer

StempelGoedgekeurdWanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Kom dan gerust eens langs bij het Huis van de Wijk. De opbouwwerkers van Eigenwijks kunnen u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen bij de regiegroep. Onze medewerkers zijn u graag van dienst:.Marin Zimmer of Chantal Rietberg.

Hier kunt u een aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven downloaden.
Uw aanvraag maakt meer kans op toekenning als uw activiteit een bijdrage levert aan een of meer van deze thema's.

Initiatieven die niet meer dan € 500 kosten, kunt u op elk moment bespreken met en indienen bij Marin Zimmer of Chantal Rietberg. Uiterlijk twee weken na het inleveren van de aanvraag hoor je of je aan de slag kunt met je activiteit. Voor vragen rondom uw initiatief kunt u op dinsdag tussen 11.00 en 15.00 uur terecht bij Marin en bij Chantal op vrijdag tussen 11.00 en 15.00 uur. Op andere dagen zijn ze beschikbaar op afspraak. 

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het Fonds voor Nieuw-West

Initiatieven boven de 500 euro worden behandeld door de regiegroep. De uiterste inleverdata voor aanvragen boven boven de € 500 zijn in 2019:

 • 8 januari
 • 4 februari
 • 1 maart
 • 3 april
 • 1 mei
 • 5 juni
 • 24 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Dit is twee weken voor de vergaderdatum. Een week vantevoren worden de aanvragen gedeeld met de regiegroep. Op deze manier blijft er nog een week over om indien nodig de aanvraag aan te vullen met extra informatie. 

De Regiegroep behandelt de aanvragen op de volgende data:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 19 maart
 • 16 april
 • 21 mei
 • 18 juni
 • 16 juli 
 • 20 augustus
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Uiterlijk één week na de regiegroepvergadering hoor je of je aan de slag kunt met je initiatief.

Wil je weten welke bewonersinitiatieven zijn of worden uitgevoerd? In dit overzicht zijn alle bewonersinitiatieven 2017 in Slotermeer weergegeven. Het overzicht van 2018 volgt begin 2019.

Voor alle informatie kun je contact opnemen met: Marin Zimmer of Chantal Rietberg.

 

 

Website: Vensterwerk