Praat mee over Slotermeer

36177236 2192616151024941 6523356621639254016 o

36177236 2192616151024941 6523356621639254016 o

Heb jij een mening over Slotermeer en de drive om de wijk samen met anderen (nog) beter te maken? Sluit je dan aan bij het buurtpanel. Iedereen is welkom! Stuur een berichtje naar Karin@eigenwijks.nl, je wordt dan uitgenodigd voor het volgende buurtpanel.

Wat is een buurtpanel?

Het buurtpanel bestaat uit een groep bewoners uit alle delen van Slotermeer. Tijdens een buurtpaneloverleg buigen bewoners zich samen met bijvoorbeeld ambtenaren van het stadsdeel, politieagenten en medewerkers van woningbouwcorporaties over zaken die van belang zijn voor de wijk. Het buurtpanel in Slotermeer is in 2017 gestart. Het buurtpanel zoekt versterking zodat de belangen van de buurt nog beter behartigd kunnen worden.  

Wat doet het buurtpanel?

Per buurtpaneloverleg wordt een actueel onderwerp behandeld, denk aan: parkeren, handhaving, festivals, evenementen en vestigingsbeleid ondernemers. Voorafgaand aan het overleg wordt een vooroverleg georganiseerd voor de buurtpanelleden. Tijdens dit voorbereidende overleg worden actuele thema’s besproken en wordt de agenda van het buurtpaneloverleg opgesteld. Een buurtpaneloverleg kan een vergadering zijn, maar ook een wandeling als Sloterpark op de agenda staat. Buurtpanelleden communiceren actief over de uitkomsten van het buurtpanel in de buurt. Per jaar zijn er zes buurtpanels, inclusief de vooroverleggen zijn er dus twaalf vergaderingen per jaar. Deze vinden ’s avonds plaats in De Honingraat en duren 1,5 uur.

Naar wie zijn we op zoek?

Betrokken bewoners die samen met anderen willen werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Slotermeer. We zoeken mensen die weten wat er speelt in de buurt of zich hierin willen verdiepen. Als buurtpanellid kun je jouw – positieve of negatieve – mening op constructieve wijze formuleren en vind je het leuk om met een diverse groep mensen te werken. Samen stilstaan bij wat er niet goed gaat (of is gegaan) is belangrijk voor het buurtpanel, om vervolgens constructief aan de slag te gaan met onze bijdrage aan de oplossing.

Meedoen?

Het Buurtpanel Slotermeer wordt in opdracht van stadsdeel Nieuw-West ondersteund door een opbouwwerker van Stichting Eigenwijks vanuit het Huis van de Wijk Slotermeer (De Honingraat). Heeft u interesse om lid te worden van het Buurtpanel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Karin Kauw, opbouwwerker van Stichting Eigenwijks, via karin@eigenwijks.nl of 06-33319686.

Website: Vensterwerk