Samen voor een goede thuiszorg

Samen voor een goede thuiszorg

Samen voor een goede thuiszorg

KAN DAT ANDERS? KAN DAT BETER?

Een avond over de situatie in de Thuiszorg en de marktwerking.
Onder leiding van Hans Staphorsius.

 

Uitnodiging
De werkgroep ‘Samenleving in Constructie' nodigt u uit voor een avond met informatie en discussie.

Woensdag 31 januari 
18.30 
inloop met soep en brood
19.30  Cobie Groenendijk (SP)
en Herman Klein Tiesink (Clientenbelang)
Plaats: de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133

Sinds enkele jaren is de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de Thuiszorg.
De ‘hulp in het huishouden’ hoort hier ook bij.
Er zijn meer dan 28 aanbieders die met elkaar concurreren in marktwerking.
Kan dat anders? Kan dat beter? Hoe gaat het met het belang van de gebruiker, de cliënt?

In zijn verkiezingsprogramma doet de SP vergaande voorstellen. De partij wil de hulp bij het huishouden weghalen bij de commerciële instellingen. En onder regie van de Gemeente brengen. Hiermee wordt een einde gemaakt aan dure directies, harde bezuinigingen op het thuiszorgpersoneel en aan verschraling van de zorg voor cliënten.

Samen met bewoners wil de Werkgroep Samenleving in Constructie dit plan grondig bekijken.
Coby Groenendijk ( 6e op de lijst van de SP) geeft uitleg en toelichting.
Herman Klein Tiessink (Cliëntenbelang) zal als eerste zijn reactie geven.
En natuurlijk zullen de aanwezigen meepraten en meedenken.
Hans Staphorsius (voorzitter De Brug) is de gespreksleider.

De Werkgroep ’Samenleving in Constructie’ hoort bij het project ‘Laat het van Twee Kanten Komen”. Zij is kritisch en maakt bewoners attent op de ontwikkelingen in de zorg.

Informatie: Han Dijk tel. 020-6144188 j.p.gdijk@kpnplanet.nl

Website: Vensterwerk