De nieuwe Meervaart in de Sloterplas?

meervaart klein

meervaart klein

Een plan met voor-en tegenstanders. Goed dat de gemeente investeert in een nieuw gebouw voor de Meervaart maar graag op een andere plek. Heeft de gemeente de keuze wel goed onderzocht en overwogen? Wij menen van niet.

 

In de bewonersbijeenkomsten is bouwen in het water niet aan de orde geweest. Een negatief advies van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit is door de wethouder niet serieus genomen. De wethouder voert dus een eigen koers zonder de belanghebbenden te horen. In haar optiek doe je dat na het besluit over de locatie.

De verplaatsing van theater de Meervaart in het water van de Sloterplas is een plan dat een aanslag is op de blauw/groene ruimte van het Sloterplas-/park. Als precedent zal het dan ook kunnen leiden tot meer bouwbehoefte in de Sloterplas. In 2013 is de bewoners toegezegd dat er niet gebouwd zou worden op de oevers of in het water.

Er wordt bij de ontwikkeling van het gebied rondom het Osdorpplein en de verbinding met de Sloterplas steeds verwezen naar de uitgangspunten van Van Eesteren: groen in de lange lijnen en verstedelijking aan de Noord- en Zuid(west)kant.

Daar bedoelde Van Eesteren niet het water mee. De verstening van de oevers van de zuidwestzijde heeft al geleid tot verstoring van de eco-verbindig Groene As langs de Sloterplas. Een ander uitgangspunten van Van Eesteren voor het Sloterpark was dat er vanaf alle oevers vrij zicht op de Sloterplas moet zijn. Dan past er geen gebouw van 85 meter lang en 25 meter hoog in.

Na een urenlange discussie in de gemeenteraad op 1 juli heeft de wethouder toegezegd het plan te heroverwegen als er geen draagvlak voor blijkt te zijn.

Op verzoek van bewoners heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas besloten een petitie te starten om aan te sturen op die heroverweging. De petitie is te tekenen op:

https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas?locale=nl of bel naar 020 614 95 79 voor meer info.

Tineke Stricker

Bestuurslid Vrienden van de Sloterplas

Website: Vensterwerk