Een nieuw plantsoen aan het Hageland

Bewahw foto 1

Bewahw foto 1

In Nieuw Sloten is een groep bewoners actief bezig om meer groen in hun wijk te krijgen. Zij hebben de 'Groen Groep Nieuw Sloten' opgericht en krijgen ondersteuning vanuit Eigenwijks. De groep wil graag een groener en natuurlijker Nieuw Sloten.

 

Een eerste activiteit van de groep was 'tegels eruit, planten erin' op het Hageland. Een suggestie hiervoor van groepslid Saskia Bender werd direct geadopteerd door de Groen Groep en samen met Ingrid Mijlof organiseerde zij deze actie. Zij kregen subsidie vanuit ‘Groen in de Buurt’ om van een betegeld stuk gemeentegrond bij de parkeerplaats een mooi groen plantsoentje te maken en dit in de toekomst te onderhouden.

Op zondag 5 april was het zo ver dat zij daadwerkelijk konden beginnen met het werk, nadat de gemeente de tegels had verwijderd.

Vrienden en buurtbewoners kwamen helpen en velen staken de handen uit de mouwen (vanwege corona natuurlijk op gepaste afstand). Er gingen zo'n 400 biologische planten de grond in, vooral bloeiende planten waar insecten wat aan hebben.

Het is een geweldige positieve dag geworden, met een mooi resultaat. Een flinke stimulans voor de Groen Groep om meer van dit soort initiatieven op te zetten! 

Website: Vensterwerk