Simon Duijnmaijer: actief in De Punt

Winterfair Simon Nikki Assia 2

Winterfair Simon Nikki Assia 2

Tien jaar geleden begon Simon Duijnmaijer als bewoner van de Osdorpse wijk De Punt met het opzetten van een bewonerscommissie, als gevolg van de sloop- en nieuwbouwplannen die er voor zijn buurt waren. Vanuit die betrokkenheid groeide zijn interesse om actief te zijn in z’n eigen omgeving. De saamhorigheid versterken en vergroten van bewoners van alle leeftijden is zijn belangrijkste drijfveer.

 

Een thema waarop Simon actief werd is ‘schoon, heel en veilig’. Zwerfval was ook toen al een actueel thema. Toen in 2018 de Osdorperban werd geherprofileerd, ging daarbij niet meteen alles zoals het zou moeten. Simon zette zich in als vertegenwoordiger van de buurt, en wist zaken ten goede te keren. In het Wijk Praktijk Team (WPT) wist hij zich een uitstekende spreekbuis van de buurtbewoners. Toen Simon een buurtfeest organiseerde voor zijn eigen buurt, haakten de stadsdeelmedewerkers die hem kenden van het WPT, aan bij zijn activiteit. Er werd verbreding gevonden, onder meer door middel van het organiseren van een open podium. Het werd een geslaagd buurtfeest.

“December vorig jaar benaderde opbouwwerkster Assia me met de vraag of ik nog ideeën had voor een winteractiviteit. Omdat het jaar al bijna om was, hebben we 1 februari als datum geprikt voor een Winterfair op het sportveld naast de Eigenwijks locatie De Aker. Er hadden zich veel vrijwilligers aangemeld, en gelukkig was het ook mooi weer! Binnen vond tegelijkertijd een Open Dag plaats. De samenwerking met Assia was goed en heel prettig. We hebben in korte tijd een mooi feest neergezet.
Als er bewoners zijn die een idee hebben en dat willen uitwerken, dan help ik ze daar graag bij”.

Website: Vensterwerk