Het Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vrijwilligers. Zij zijn door de Bewonersraad onder andere gemandateerd om de grote lijnen uit te zetten voor de organisatie en om gesprekspartner te zijn voor de directeur en opdrachtgevers. Zij heeft de dagelijkse leiding over de werkorganisatie gedelegeerd aan de directeur. Het Bestuur bestaat uit onderstaande personen:

Website: Vensterwerk