IMG 20180406 193343Lieke Mensink
Voorzitter
 
Mijn motivatie om lid te worden van het bestuur van Eigenwijks is mijn grote betrokkenheid bij bewoners en hun belangen.

Er gebeurt heel veel in de Westelijke Tuinsteden op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke vernieuwing. De veranderingen in de Westelijke Tuinsteden hebben een grote impact op zowel de "oude" als de "nieuwe" bewoners. Als lid van het bestuur probeer ik mijn steentje bij te dragen om samen met bewoners goede en leefbare buurten te behouden of te laten ontstaan.

Ik vind dat onze organisatie van samenwerkende wijkbewoners, Eigenwijks, heeft laten zien dat bovenstaande mogelijk is.

Website: Vensterwerk