Ted van Angeren newTed van Angeren
Lid

Eigenwijks, een organisatie zoals elke stad die zou moeten hebben.
Actieve bewoners(groepen), betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar, heerlijk om daar in het dagelijks bestuur van Eigenwijks een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik woon sinds 1995 in Nieuw-West, ben langdurig werkzaam geweest als (sociaal) advocaat, heb een lieve vrouw en dito dochter, en (hobby's) ik speel toneel en zing in een koor. Ik zet mij graag in voor Eigenwijks!
Website: Vensterwerk