Het Ecu Collecteif en het Aker Festival

Eco collectief foto 1 klein

Eco collectief foto 1 klein

Cor Woons en Jeantille Spruijt vertellen over het ECU Collectief en het Aker Festival, waarbij ze snel stappen kunnen maken en samenwerken met Eigenwijks naar gelang de behoefte.

Cor: “We zijn de bewoners van het eerste uur: we wonen hier nu al 22 jaar. Toch hebben we elkaar eigenlijk pas een jaar of zes geleden leren kennen.”

Jeantille: “We waren allebei al wel heel actief in de buurt, maar nog niet samengebracht zoals nu. We hebben inmiddels een groep van 150 vrijwilligers verzameld en stevige banden opgebouwd met lokale ondernemers. Ons netwerk kent daarmee een groot draagvlak. Bij het Aker Festival zien we dat de opbouwwerkers soms zelfs meedraaien en zo tegelijkertijd nieuwe bewoners leren kennen.”

 

Cor: “We doen allemaal graag waar we goed in zijn en leuk vinden om te doen. In onze samenwerking met Eigenwijks zie je dat terug. Met Hans (links op de foto) hebben we de afgelopen jaren veel samengewerkt. Hij is zeer ervaren en creatief en we vragen hem bijvoorbeeld voor het maken van flyers. Hans is een meedenker en levert af en toe een kritische noot naast alle administratieve ondersteuning. We hoeven bij het organiseren van het festival geen praktische tips van Eigenwijks; we zijn gewend rechtstreeks te werken binnen ons netwerk. We maken snel stappen en het zou vertragen als we iedere stap zouden moeten voorleggen aan het opbouwwerk.”

Jeantille: “Doreen (rechs op de foto) is voor ons een nieuw gezicht. We hopen met haar ook weer zo sterk samen en tóch vrij te werken naar gelang de behoefte. De communicatie tussen ons is dan heel belangrijk.”

Website: Vensterwerk