Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten formeel- en niet-formeel georganiseerde bewonersgroepen uit Amsterdam Nieuw-West, die de doelstelling van Eigenwijks onderschrijven en daar in bestuurlijke zin hun steentje aan bij willen dragen.

Het Algemeen Bestuur komt vijf keer per jaar bij elkaar. Naast formele besluiten over het jaarplan, de begroting en jaarrekening en de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur, bespreekt het Algemeen Bestuur belangrijke thema's die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder.

Nieuwe organisaties zijn ten alle tijden van harte welkom om zich aan te sluiten bij het Algemeen Bestuur van Eigenwijks.

    1e vertegenwoordiger 2e vertegenwoordiger
1 Open Club dhr. G. Scheepvaart  
2 Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent  
3 Bewonerscom. Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk mevr. I. Dijk
4 afdeling Nieuw-West PvdA mevr. M. Onstein  
5 Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker dhr. J.K. van Dijk
6 Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn dhr. R. Dijk
7 Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius  
8 Energieke Senioren A'dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen  
9 Akergemeente + Chaudfontaine N. Sloten dhr. W. Griffioen  
10 De Hippe Heks mevr. S. Rochdi mevr. W. Gronthoud
11 Belangenvereniging buurt 10/de Eendracht mevr. O. Schade mevr. M. Mittelmeijer
12 Pink Nieuw-West dhr. W. van Ruitenbeek  
13 Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout dhr. M. Mulder
14 Woongroep Non Solus mevr. J. Bolk  
15 Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker dhr. E. Swierstra
16 Nivon dhr. A. Bakker dhr. W. van der Velde
17 Stichting MOS dhr. A. Moro mevr. L. Cherrabi
18 Red de Boterbloem mevr. A. Fernhout  
19 Vereniging Vrienden Rembrandtpark dhr. G.C. Molewijk mevr. I. Dijk
Website: Vensterwerk