Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten formeel- en niet-formeel georganiseerde bewonersgroepen uit Amsterdam Nieuw-West, die de doelstelling van Eigenwijks onderschrijven en daar in bestuurlijke zin hun steentje aan bij willen dragen.

Het Algemeen Bestuur komt vijf keer per jaar bij elkaar. Naast formele besluiten over het jaarplan, de begroting en jaarrekening en de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur, bespreekt het Algemeen Bestuur belangrijke thema's die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder.

Nieuwe organisaties zijn ten alle tijden van harte welkom om zich aan te sluiten bij het Algemeen Bestuur van Eigenwijks.

    1e vertegenwoordiger 2e vertegenwoordiger
1 Open Club dhr. G. Scheepvaart  
2 Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent  
3 Bewonerscom. Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk mevr. I. Dijk
4 Huurdersvereniging Nachtwachtlaan mevr. A. Kneefel  
5 PvdA mevr. M. Onstein  
6 Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker dhr. J.K. van Dijk
7 Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn dhr. R. Dijk
8 Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius  
9 Energieke Senioren A'dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen  
10 Akergemeente + Chaudfontaine N. Sloten dhr. W. Griffioen  
11 De Hippe Heks mevr. S. Rochdi mevr. M. Postma
12 Belangenvereniging buurt 10/de Eendracht mevr. O. Schade mevr. M. Mittelmeijer
13 Pink Nieuw-West dhr. W. van Ruitenbeek  
14 Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout dhr. M. Mulder
15 Woongroep Non Solus mevr. J. Bolk  
16 Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker dhr. E. Swierstra
17 Nivon dhr. A. Bakker dhr. W. van der Velde
18 Klankbordgroep Marius80 dhr. H. van Zandwijk  
19 Stichting MOS dhr. J. Ayerraj mevr. L. Cherrabi
20 Red de Boterbloem mevr. A. Fernhout  
21 Vereniging Vrienden Rembrandtpark dhr. G.C. Molewijk mevr. I. Dijk
Website: Vensterwerk