Aanstekers Gevonden

Met honderden actieve bewoners, een algemeen bestuur van circa 30 actieve bewonersgroepen, een dagelijks bestuur van 7 betrokken bewoners en een professionele organisatie met 35 medewerkers is Eigenwijks de grootste bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West. Wij houden ons bezig met alles wat bewoners beweegt.

Eigenwijks levert een belangrijke bijdrage aan goed leefbare en sociaal sterke buurten. Samen met al die actieve bewoners, professionele partners en collega bewonersorganisaties bouwen wij voortdurend aan de sociale netwerken in buurten. Dwars door alle geloofs- en levensovertuigingen, achtergronden en geaardheden heen brengen wij mensen met elkaar in contact; op wat hen bindt en waar zij samen voor willen gaan. Wie het zelf kan geven wij graag alle ruimte, wie een steuntje in de rug nodig heeft kan ook op ons rekenen.

Draagt u Eigenwijks een warm hart toe? Vindt u het belangrijk dat bewoners kunnen rekenen op een eigen sterke en stabiele organisatie? Wij kunnen uw steun goed gebruiken! In welke vorm dan ook.
Neem gerust contact op met Dick Glastra van Loon, directeur Eigenwijks.

Website: Vensterwerk