1604 Westerpost april 2016Elke maand publiceert Eigenwijks een dubbele pagina in de Westerpost. De zogenaamde Pagina Eigenwijks .Hierin doen wij verslag van onze activiteiten met bewoners en doen wij aankondiging van komende activiteiten waar Eigenwijks bij betrokken is. Actueel, helder en de moeite waard om te lezen!  De Pagina Eigenwijks verschijnt 11 x per jaar in de Westerpost telkens op de laatste woensdag van de maand (behalve in de maanden juli en augustus).
De redactie bestaat uit: Lieke Mensink, Marleen Bressinck, Hans van Deelen en Nathan Ririhena.

Onderstaand kunt u de digitale edities bekijken of downloaden.

Westerpost

Wpost mrt 14
Elke maand publiceert Eigenwijks een dubbele pagina in de Westerpost. De zogenaamde Pagina Eigenwijks. Hierin doen wij verslag van onze activiteiten met bewoners en doen wij aankondiging van komende activiteiten waar Eigenwijks bij betrokken is. Actueel, helder en de moeite waard om te lezen!  De Pagina Eigenwijks verschijnt 11x per jaar in de Westerpost.
De redactie bestaat uit: Lieke Mensink, Diana Muller en Nathan Ririhena.

Onderstaand kunt u de digitale edities bekijken of downloaden.

Website: Vensterwerk