ANBI Eigenwijks

ANBIEigenwijks is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat wij ons voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen belang. Klik hier voor alle voorwaarden die de Belastingdienst stelt om de ANBI-status te verkrijgen.

De ANBI-status levert Eigenwijks en aan ons donerende personen en organisaties bepaalde fiscale voordelen op. Klik hier voor een overzicht van deze voordelen.

Onderstaand treft u de gegevens van onze organisatie, welke wij op grond van de wettelijke verplichtingen in het kader van onze ANBI-status publiceren.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Eigenwijks

Kamer van Koophandel: 41200785

RSIN / fiscaal nummer: 2955842

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-3460670

E-mailadres: info@eigenwijks.nl

Website: eigenwijks.amsterdam

Postadres: Pieter Calandlaan 258-A, 1069 KW Amsterdam

Doelstelling

Missie:

Het bevorderen van sociaal sterke en leefbare buurten in Amsterdam Nieuw-West.

Download hier onze statuten

Doelstelling:

  • Het mede bevorderen van sociaal sterke en leefbare buurten en wijken in Amsterdam Nieuw-West, hierna te noemen de Wijken.
  • Het bevorderen en bewaken van inspraak en deelname van wijkbewoners bij het verwezenlijken van de hierboven beschreven doelstelling.
  • Het bevorderen en bewaken van invloed van wijkbewoners op het beleid van en uitvoering door die instanties, die invloed hebben op bewoners in de Wijken.

Actueel beleidsplan

Download hier het Uitvoeringsplan 2020

Verslaglegging

Download hier het financieel jaarverslag

Bestuur

Samenstelling bestuur:

Klik hier voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur
klik hier voor de samenstelling van het Algemeen Bestuur

Beloning

Onkosten vergoeding bestuur: vrijwilligersvergoeding maximaal fiscaal vrijgesteld: € 1.700 per jaar

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nvt

Toelichting vergoeding bestuur: maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding van € 130

Beloningsbeleid medewerkers: volgens CAO Sociaal Werk

Website: Vensterwerk