Bewonersinitiatieven Osdorp

StempelGoedgekeurdThuis voelen in de wijk waar u woont. Dat wil iedereen toch? Wanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Kom dan gerust eens langs bij het Huis van de Wijk. De bewonersondersteuner kan u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen bij de regiegroep. Uw bewonersondersteuner Lion Spilt  is u graag van dienst.

Hier kunt u een aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven downloaden. Op de laatste bladzijde van dit formulier kunt u tevens de voorwaarden vinden.

 

 Uw aanvraag maakt de meeste kans om toegekend te worden als deze een bijdrage levert aan:

 • Sociale cohesie/omzien naar elkaar/eenzaamheid
 • Educatie
 • Jongeren betrekken/verantwoordelijkheid geven

Initiatieven die niet meer dan € 500 kosten, kunt u op elk moment bespreken met en indienen bij  Lion Spilt .

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het Fonds voor Nieuw-West.


De uiterste inleverdata voor aanvragen boven de € 500 zijn hieronder te vinden:

 • 27 februari 2018
 • 10 april 2018
 • 22 mei 2018
 • 3 juli 2018
 • 21 augustus 2018
 • 2 oktober 2018
 • 13 november 2018

De regiegroep vergadert over de initiatieven op onderstaande data:

 • 13 maart 2018
 • 24 april 2018
 • 5 juni 2018
 • 17 juli 2018
 • 4 september 2018
 • 16 oktober 2018
 • 27 november 2018

Wil je weten welke bewonersinitiatieven zijn of worden uitgevoerd? In dit overzicht zijn alle actuele bewonersinitiatieven in Osdorp weergegeven. 

Voor alle informatie kun je contact opnemen met: Lion Spilt 

Website: Vensterwerk