Zorg in Nieuw Sloten

NSN201701 Voorpagina

NSN201701 Voorpagina

Het thema van het februari-nummer is Zorg, waarbij speciaal aandacht wordt gevraagd op Pleegzorg en Mantelzorg. Ook een oproep voor ZZP’ers die wonen of werken in Nieuw Sloten, Park Haagseweg of NIeuwenMeer. Als zij zich aanmelden, kan de redactie dit jaar zes van hen interviewen voor het juni-nummer. NieuwSloten Nieuws is op zoek naar een vrijwilliger die voor elk nummer een cartoon of striptekening over het thema wil maken, en daarmee op de voorpagina van NSN terecht komt. 

Verder ook een hele pagina over de Kinderboeken Ruilbibliotheek in het Huis van de Wijk België. De Wijkagenten en de Gebiedsmakelaar wijzen de bewoners op het belang van goed hang-en-sluitwerk om het gelegenheids-inbrekers een stuk moeilijker te maken om binnen te komen. En op de voorpagina wordt aandacht gevestigd op een nieuwe website in Nieuw-West met daarop alle activiteiten en evenmenten die bewoners, bewonersgroepen en professionals aankondigen: www.WijZijnNieuwWest.nl

Klik hier om het NieuwSloten Nieuws te lezen.

Website: Vensterwerk