Bewonersinitiatieven (Nieuw)Sloten

StempelGoedgekeurdThuis voelen in de wijk waar u woont. Dat wil iedereen toch? Wanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Kom dan gerust eens langs bij het Huis van de Wijk. De opbouwwerker kan u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen bij de regiegroep. In Huis van de Wijk België is Stefania Maginzali u graag van dienst. 

Hier kunt u een aanvraagformulier voor een bewonersinitiatief invullen. 

Uw aanvraag maakt de meeste kans om toegekend te worden als deze een bijdrage levert aan:

 • sport en beweging
 • culturele activiteiten
 • ontmoeting en verbinding
 • levendigheid op het Belgiëplein

Initiatieven die niet meer dan € 500 kosten, kunt u op elk moment bespreken met en indienen bij Stefania Maginzali.

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het Fonds voor Nieuw-West.


De uiterste inleverdata voor aanvragen boven de € 500 zijn in 2019:

 • 7 januari
 • 11 februari
 • 25 maart 
 • 6 mei
 • 17 juni
 • 19 augustus
 • 30 september
 • 11 november

De Regiegroep behandelt de aanvragen op de volgende data:

 • 21 januari
 • 25 februari
 • 8 april
 • 20 mei
 • 1 juli
 • 2 september
 • 14 oktober
 • 25 november

Voor alle informatie kun je contact opnemen met: Stefania Maginzali

 

 

Website: Vensterwerk