Wat doen we met de feestdagen in NieuwSloten Nieuws?

 NSN2020 06 Voorpagina

NSN2020 06 Voorpagina

De NSN-redactieleden vroegen dat aan bewoners in de wijk. Het is de vraag of alle - door corona beperkte activiteiten die de bewoners van plan zijn - kunnen doorgaan, nu de overheid de maatregelen op 14 december verzwaard heeft. Daarnaast diverse oproepen en aankondigingen, waarvan er helaas ook wel enkele afgelast zullen worden. 

In dit NSN-nummer bedanken de ondernemers en winkeliers in Winkelcentrum Nieuw Sloten de bewoners voor het vertrouwen dat zij gekregen hebben. In een Kerst- en Nieuwjaarsgroet wensen de winkeliers het beste voor hun klanten.

Verder kijken de Opbouwwerker en de Gebiedsmakelaar terug op de bereikte successen in het afgelopen jaar, de verwachting dat het in 2021 beter zal gaan.

Namens het NSN-redactieteam wens ik alle lezers prettige feestdagen (of wat daar nog van over is) een vooral een GEZOND 2021 !  Lees hier het gehele nummer.

Cees Fisser (vrijwilliger/eindredacteur)

Website: Vensterwerk