Buurtoverleg Nieuw Sloten

Buurtoverleg klein

Buurtoverleg klein
Afgelopen maanden zijn bewoners(groepen) uit Nieuw Sloten (incl. Park Haagseweg) bij elkaar gekomen om met elkaar te delen wat zij doen voor de wijk en daarmee het netwerk onderling te versterken. Daarnaast agenderen zij gezamenlijk onderwerpen die belangrijk zijn voor de wijk. Welke vragen zijn er? Welke uitgangspunten vinden bewoners belangrijk? Welke mogelijkheden tot samenwerking met elkaar en met professionals zijn er? Dit netwerk van bewoners vormt het Buurtoverleg Nieuw Sloten.

Zij worden ondersteunt door een opbouwwerker van Stichting Eigenwijks. Op maandag 4 maart heeft het Buurtoverleg in het Huis van de Wijk België een eerste bewonersavond georganiseerd om met bewoners onderwerpen die spelen in de wijk op te pakken. De gebiedsmakelaar van het gebiedsteam De Aker, Sloten en Nieuw Sloten was voor deze avond uitgenodigd om de onderwerpen uit het gebiedsplan toe te lichten. Deze zijn op diverse manieren opgehaald bij bewoners en komen daarom vanzelfsprekend overeen met de thema’s die het Buurtoverleg wil oppakken. De aanwezigen gingen uiteen in de volgende groepen: wonen, verkeersveiligheid en - overlast, duurzaamheid, veiligheid, openbare ruimte & omzien naar elkaar. De centrale vraag luidde: hoe kunnen bewoners met elkaar de handen ineen slaan en met wie kunnen zij samenwerken? Per thema zijn er concrete acties naar voren gekomen. Zo is bij het thema ‘wonen’ de actie genoemd om het aantal woningen voor senioren in de wijk te inventariseren en bij de groep ‘duurzaamheid’ buigen diverse bewoners zich over de energietransitie. Benieuwd naar de themagroepen en de acties? Wilt u zich aansluiten bij een themagroep? Mail of bel Stefania Maginzali: stefania@eigenwijks.nl of 06 33 31 96 81.

Website: Vensterwerk