Op 5 oktober verhuizen wij van de Jan Tooropstraat 6 naar De Serre - Pieter Calandlaan 258-A. Vanaf 8 oktober bent u daar van harte welkom!

Voorkómen van woninginbraak

NSN201801 voorpagina

NSN201801 voorpagina

In dit nummer van NieuwSloten Nieuws treft u veel informatie aan om kans op woninginbraak te beperken. Van beter hang-en-sluitwerk, tot WhatsApp buurtpreventie. Daarnaast al een vooraankondiging voor het Nieuw Sloten Festival op 14 juli 2018 met een oproep voor vrijwilligers voor de organisatie. En de redactie is op zoek naar een nieuwe redacteur. 

Het Huis van de Wijk vraagt aandacht voor zwerfvuil en heeft materiaal beschikbaar om het zwerfvuil te verzamelen. Voor de wijk “De Aker, Sloten en Nieuw Sloten” staan de kandidaten voor de verkiezingen van de Stadsdeelcommissie op een rij.  Lees het gehele nummer…

Website: Vensterwerk