Eigenwijkspagina's in Westerpost

klein momentopname wp april

klein momentopname wp april

Op de Eigenwijkspagina's in de Westerpost van deze maand aandacht besteden we aandacht aan de intitiatieven die we ontiwkkelen als bewonersorganisatie om er toch voor de bewoners te kunnen zijn in deze crisistijd. Zo hebben we Nieuw-West TV opgestart, waar je terecht kunt voor inspirerende, creatieve, informatieve en hartverwarmende video’s van buurtgenoten, filmpjes die je ook te zien krijgt op de lokale Amsterdamse zender, Salto 1.  En wilt u van betekenis zijn voor uw buurtgenoten? Juist nu dat sommigen dat zo hard nodig hebben in deze periode? Dan heeft Eigenwijks een versnelde procedure voor het indienen van bewonersinititiatieven. Dit en zoveel meer leest op de Eigenwijkspagina's in de Westerpost. Klik hier voor de krant!

Website: Vensterwerk