Sociale cohesie in Nieuw Sloten

NSN2020 01def EW Voorpagina

NSN2020 01def EW Voorpagina

Het februari-2020-nummer van NieuwSloten Nieuws staat in het teken van het brede begrip sociale cohesie, ‘de mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn'. Een hele mond vol dus. De NSN-redactie heeft diverse actieve bewoners gesproken die elk op hun manier bezig zijn met sociale cohesie.

En de redactie is op zoek naar een nieuwe illustrator.

 

Daarnaast ook aandacht voor sluipverkeer in de wijk en een oproep om actie te ondernemen tegen 'verkamering', het opkopen door beleggers van eengezinswoningen om er kamers in te verhuren.

Stefania, de opbouwwerker van Eigenwijks in het Huis van de Wijk België stelt een nieuwe collega voor. En de Gebiedsmakelaar vraagt aandacht voor duivenoverlast omdat bewoners te veel oud brood op straat gooien. De wijkagenten informeren belangstellenden over 'ondermijning' op een speciale bijeenkomst. En in de Activiteitenagenda staan weer heel verschillende activiteiten om naartoe te gaan. Klik hier voor de krant!

Website: Vensterwerk