Eigenwijks in Coronatijd

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken


eigenwijks header2

Eigenwijks in coronatijd

Banner NW tv NathanHet was alsof er iemand half maart rigoureus aan de noodrem trok. Een niets en niemand ontziend virus verspreidde zich op miraculeuze wijze over de hele wereld. Het was alsof Moeder Aarde ons wilde zeggen: “Tot hier en niet verder. Het gaat niet goed met mij. Ga naar huis en kom tot bezinning!
Voor ons als bewonersorganisatie betekende het dat wij precies het omgekeerde moesten doen dan waar wij toe op aarde zijn. Daar waar wij dag in dag uit ontmoetingen van bewoners faciliteren, gemeenschapsvorming stimuleren en collectiviteit bevorderen, moesten we van de ene op de andere dag iedereen naar huis sturen, contacten ontmoedigen en vermijden. Een voor ons volstrekt tegennatuurlijke bezigheid.


Lees verder

Versnelde procedure bewonersinitiatieven

snel 1

 De positieve keerzijde van de corona crisis is dat er ongelooflijk veel energie en creativiteit onder bewoners loskomt. Om ervoor te zorgen dat deze energie niet weglekt, maar meteen in goeie banen kan worden geleid is het belangrijk dat eventueel benodigd budget ook snel beschikbaar komt. Om die reden hebben de Regiegroepen van bewoners, die voor elke wijk een budget Bewonersinitiatieven beschikbaar hebben, besloten om nog sneller financiering beschikbaar te kunnen stellen dan gebruikelijk.


Lees verder

Nieuw-West TV nu ook op lokale zender Salto 1

NIEUW WEST TV banner

 

 

 

Eind maart heeft Eigenwijks haar Facebook pagina omgedoopt tot ‘Nieuw-West TV’. Deze leuke compilatievideo geeft een goede indruk van dit inspirerende kanaal: https://bit.ly/2X9nBUn. Ook Salto 1, een lokale Amsterdamse tv-zender met een bereik van 10.000 Amsterdammers, zendt de filmpjes van Nieuw-West TV uit. Er staat al een filmpje online: https://www.salto.nl/programma/nieuw-west-tv/1v1cpElRcUqQmMQkuqQ0wW/


Lees verder

Eigenwijkspagina's in Westerpost

klein momentopname wp april

Op de Eigenwijkspagina's in de Westerpost van deze maand aandacht besteden we aandacht aan de intitiatieven die we ontiwkkelen als bewonersorganisatie om er toch voor de bewoners te kunnen zijn in deze crisistijd. Zo hebben we Nieuw-West TV opgestart, waar je terecht kunt voor inspirerende, creatieve, informatieve en hartverwarmende video’s van buurtgenoten, filmpjes die je ook te zien krijgt op de lokale Amsterdamse zender, Salto 1.  En wilt u van betekenis zijn voor uw buurtgenoten? Juist nu dat sommigen dat zo hard nodig hebben in deze periode? Dan heeft Eigenwijks een versnelde procedure voor het indienen van bewonersinititiatieven. Dit en zoveel meer leest op de Eigenwijkspagina's in de Westerpost. Klik hier voor de krant!
Als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich met deze link afmelden
Powered by AcyMailing