StempelGoedgekeurd Iedere wijk in Amsterdam Nieuw-West heeft sinds 2013 een regiegroep. Deze groep wijkbewoners besluit over de toekenning van het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Eigenwijks beheert dit budget vanuit het Huis van de Wijk in Geuzenveld en ondersteunt de regiegroep. Eén keer in de maand komt de regiegroep Geuzenveld bij elkaar in Het Pluspunt. De groep besluit over aanvragen voor een bijdrage uit het bewonersinitiatievenbudget Geuzenveld die hoger zijn dan € 500. Aanvragen voor een bijdrage lager dan € 500 worden in Geuzenveld met mandaat van de regiegroep afgehandeld door het opbouwwerk van Eigenwijks. Voor een aanvraag uit het bewonersinitiatievenbudget kunt u terecht bij Eva de Boer of Gina van der Linden.

Voor meer informatie over de data van de regiegroepvergaderingen  en de data voor het indienen van de bewonersinitiateven voor 2020  mail naar Gina van der Linden of Eva de Boer

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het  Fonds voor Nieuw-West.

 

Website: Vensterwerk