StempelGoedgekeurd Iedere wijk in Amsterdam Nieuw-West heeft sinds 2013 een regiegroep. Deze groep wijkbewoners besluit over de toekenning van het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Eigenwijks beheert dit budget vanuit het Huis van de Wijk in Geuzenveld en ondersteunt de regiegroep. Eén keer in de maand komt de regiegroep Geuzenveld bij elkaar in Het Pluspunt. De groep besluit over aanvragen voor een bijdrage uit het bewonersinitiatievenbudget Geuzenveld die hoger zijn dan € 500. Aanvragen voor een bijdrage lager dan € 500 worden in Geuzenveld met mandaat van de regiegroep afgehandeld door het opbouwwerk van Eigenwijks. Voor een aanvraag uit het bewonersinitiatievenbudget kunt u terecht bij Eva de Boer.

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het Fonds voor Nieuw-West.

Samenstelling

De regiegroep is als volgt samengesteld: Selahattin Köse, Sieger Siderius, Astrid Luijken, Roy van Krimpen, Hilde Wouters en Linda Kemperink. Gebiedsmakelaars Jeroen Bouman en Merijn van de Reep van Stadsdeel Nieuw West hebben binnen de regiegroep een adviserende rol. Voorbereiding, ondersteuning, advisering en afhandeling van de besluiten van het overleg wordt gedaan door Eva de Boer, opbouwwerker bij Stichting Eigenwijks.

De data van de regiegroepvergaderingen in 2019 zijn: 

17 januari

28 februari

28 maart

25 april

23 mei

27 juni

(juli zomerstop)

29 augustus

26 september

24 oktober

28 november

19 december

De deadline voor het indienen van de stukken is één week voor de regiegroepvergadering, op de volgende data:

10 januari

21 februari

21 maart

18 april

23 mei

20 juni

(juli zomerstop)

22 augustus

19 september

17 oktober

21 november

12 december

 

Website: Vensterwerk