StempelGoedgekeurd Iedere wijk in Amsterdam Nieuw-West heeft sinds 2013 een regiegroep. Deze groep bewoners besluit over de toekenning van het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Eigenwijks beheert dit budget vanuit het Huis van de Wijk in Geuzenveld en ondersteunt de regiegroep.
Eens per zes weken komt de regiegroep Geuzenveld bij elkaar in het Pluspunt of op een andere locatie in de wijk. De regiegroep bestaat uit wijkbewoners. De groep besluit over aanvragen voor een bijdrage uit het budget Bewoners Initiatieven Geuzenveld die hoger zijn dan € 500,-. Aanvragen voor een bijdrage lager dan € 500,- worden in Geuzenveld met mandaat van de regiegroep afgehandeld door het opbouwwerk van Eigenwijks.
Voor een aanvraag voor een bijdrage uit het budget Bewonersinitiatieven Geuzenveld kunt u terecht bij Eva de Boer.

Samenstelling
De regiegroep is als volgt samengesteld:  Selahattin Köse, Sieger Siderius, Astrid Luijken, Sonja Mak, Bouchra Moutawakil en Maxime van Boven. Coördinator Jeroen Bouman van Stadsdeel Nieuw-West heeft binnen de regiegroep een adviserende rol. Voorbereiding, ondersteuning, advisering en afhandeling van de besluiten van het overleg wordt gedaan door Eva de Boer, opbouwwerker bij Eigenwijks. 

De data van de vergaderingen van de regiegroep voor de tweede helft van 2017 zijn:

29 juni
(juli zomerstop)
7 september
28 september
26 oktober
30 november
14 december

De deadline voor het indienen van de stukken is één week voor de regiegroepvergadering op de volgende data:

31 augustus
21 september
19 oktrober
23 november
7 december

Website: Vensterwerk