StempelGoedgekeurd Iedere wijk in Amsterdam Nieuw-West heeft sinds 2013 een regiegroep. Deze groep bewoners besluit over de toekenning van het geld dat beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Eigenwijks beheert dit budget vanuit het Huis van de Wijk in Geuzenveld en ondersteunt de regiegroep.
Eens per zes weken komt de regiegroep Geuzenveld bij elkaar in het Pluspunt of op een andere locatie in de wijk. De regiegroep bestaat uit wijkbewoners. De groep besluit over aanvragen voor een bijdrage uit het budget Bewoners Initiatieven Geuzenveld die hoger zijn dan € 500,-. Aanvragen voor een bijdrage lager dan € 500,- worden in Geuzenveld met mandaat van de regiegroep afgehandeld door het opbouwwerk van Eigenwijks.
Voor een aanvraag voor een bijdrage uit het budget Bewonersinitiatieven Geuzenveld kunt u terecht bij Eva de Boer.

Samenstelling

De regiegroep is als volgt samengesteld:  Selahattin Köse, Sieger Siderius, Astrid Luijken, Sonja Mak, Thomas Tiel Groenestege, Roy van Krimpen en Mary Elsthout. Gebiedsmakelaars Jeroen Bouman en Merijn van de Reep van Stadsdeel Nieuw-West hebben binnen de regiegroep een adviserende rol. Voorbereiding, ondersteuning, advisering en afhandeling van de besluiten van het overleg wordt gedaan door Eva de Boer, opbouwwerker bij Eigenwijks. 

De data van de vergaderingen van de regiegroep voor 2018 zijn:

18 januari
22 februari
29 maart
26 april
31 mei
28 juni
26 juli
(augustus zomerstop)
27 september
25 oktober
29 november
20 december

De deadline voor het indienen van de stukken is één week
voor de regiegroepvergadering, op de volgende data:

11 januari
15 februari
22 maart
19 april
24 mei
21 juni
19 juli
(augustus zomerstop)
20 september
18 oktober
22 november
13 december

Website: Vensterwerk