Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben

rose plein 40 45 klein 2

rose plein 40 45 klein 2

1940

een gebaar

de gevolgen waren groot

wereldwijd

een gebaar

door een persoon

uitgespreid.

 

1942

Sumatra-Palembang

30 vrouwen

zij pakken hun kracht

de kracht van het lied.

30 vrouwen

in het Japans interneringskamp

ellendige omstandigheden

zij pogen te overleven

zij moeten overleven.

De kracht van het lied

a capella

ontlenen hun kracht aan een stemmenorkest

de 30 vrouwen in het Japans vrouwenkamp.

In schoolschriften

op vodjes papier

30 thema's ontstaan

in vier- tot achtstemmige vocale werken

ontsproten uit eigen geheugen

overleven

Een klein gebaar

een gebaar van kracht

plezier aan het repeteren

het geven van concerten

aan hun medegevangenen.

De kracht van het lied

de kracht van deze 30 vrouwen

een klein gebaar.

30 vierstemmige werken

zij klinken

op het eerste concert

het is 27 december 1943

de kracht van deze Nederlandse, Britse en Australische vrouwen.

1945

Gevangen periode voorbij

overlevenden zwermen uit over de gehele wereld.

Vodjes papier zijn gespaard gebleven

de muziek is bewaard gebleven

is gaan leven

het kleine gebaar

het stemmenkoor

de kracht van de muziek.

Het grote gevolg

de kracht die het hun gegeven heeft

te overleven

de ellendige omstandigheden te doorstaan.

De muziek leeft voort

nog heden ten dage

over de hele wereld

zodat wij weten

en niet vergeten.

Het herinnert ons aan de tijd

waarin een klein gebaar

een groot gevolg kreeg.


Rose van Dongen
(Geuzenveld)

(Gedicht voorgelezen in 2019 op Plein '40 - '45.)

Website: Vensterwerk