Op 5 oktober verhuizen wij van de Jan Tooropstraat 6 naar De Serre - Pieter Calandlaan 258-A. Vanaf 8 oktober bent u daar van harte welkom!

Conversatieles in het PlusPunt

Conervasteiles Pluspunt nieuwst

Conervasteiles Pluspunt nieuwst

Een mooi verhaal van Caroline van der Kam: We hebben op woensdagmorgen in het hobbylokaal van het Huis van de Wijk Geuzenveld in het Pluspunt, conversatieles in de Nederlandse taal voor buitenlandse vrouwen.

De groep bestaat uit 8 tot 10 vrouwen uit Marokko, Turkije, Bulgarije en China. Het is erg leuk zo’n diverse groep.
De sfeer is goed, er wordt geleerd, gepraat en gelachen.
Wat doen we zoal? We vertellen iets over onszelf, over wat we hebben meegemaakt die week. We praten daar over door. We oefenen dialogen. Sommigen vrouwen willen ook eens wat lezen en schrijven.
Weer anderen willen iets van de grammatica weten.
Er zijn vrouwen die helemaal niet Nederlands kunnen spreken. Dan gebruiken we handen en voeten om iets te zeggen. De woorden worden uitgebeeld.
Ik, Caroline, vind het heel leuk om les te geven. Ik schrijf en teken veel op het bord. Daardoor begrijpen de dames de woorden en zinnen beter want je ziet aan de tekening wat er wordt bedoeld.
Het is de kunst om iedereen aan te spreken op het eigen taalniveau en de spreekvaardigheden te vergroten. Dat is een hele klus maar ook een uitdaging. Fouten maken mag, daar leer je alleen maar van.
In de pauze hebben we koffie en thee met iets lekkers erbij.
De dames zijn erg enthousiast en ijverig. Het is een gezellige en levendige groep. Ik hoop nog lang met ze door te kunnen gaan!

Caroline van der Kam

Website: Vensterwerk