Deelnemers gezocht voor omwonendenoverleg AZC

Willink0486

Willink0486
Het COA stelt op iedere opvanglocatie (Asielzoekerscentrum) een overlegcommissie in, het zogenaamde omwonendenoverleg. Het omwonendenoverleg wordt gewoonlijk al in een vroeg stadium opgericht, nog voor er sprake is van bewoning van de opvanglocatie. Omdat de gelegenheid voor omwonenden om zich hiervoor op te geven, tijdens de informatiebijeenkomsten in sporthal Ookmeer en in het Tuinstadhuis, al enige tijd geleden plaatsvonden bieden wij de omwonenden opnieuw de gelegenheid zich op te geven.

Het omwonendenoverleg wordt ingesteld ter bevordering van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie, de gemeente en omwonenden. In het omwonendenoverleg worden periodiek de stand van zaken, de ontwikkelingen op de opvanglocatie, vragen en klachten van de gemeente en van omwoners besproken. Rond de opening van het asielzoekerscentrum was de frequentie van de overleggen hoger, maar inmiddels ongeveer 6- tot 8-wekelijks.

De samenstelling van een overlegcommissie kan per locatie verschillen, mede afhankelijk van de “couleur locale”. Doorgaans is de commissie als volgt samengesteld:
• locatiemanager van het COA,
• verantwoordelijk ambtenaar gemeente
• (vertegenwoordigers van) omwonenden
• buurtvereniging of ander platform van omwonenden
• wijkagent
• in overleg met gemeente eventuele andere partijen/organisaties, zo sluiten in Amsterdam ook de verschillende gebiedsmakelaars en naburige gebruikers van het sportpark regelmatig aan.

Er bestaat ook de mogelijkheid om gasten uit te nodigen. Eigenwijks is de laatste keer aanwezig geweest om informatie te geven over 5, Coffee Connect (koffiebar en ontmoetingsruimte) en de eerstvolgende keer sluit de Casemanager Vroege Integratie en Participatie van het COA aan.

Het COA heeft het voorzitterschap van de overlegcommissie.
Daarnaast onderhoudt de locatiemanager regulier contact met gemeente en politie en met andere partijen binnen de gemeente zoals bijvoorbeeld winkeliers-, bedrijfsverenigingen en met vertegenwoordigers van sociaal-culturele organisaties in de gemeente om elkaar op te hoogte te houden van ontwikkelingen, initiatieven en mogelijk te organiseren activiteiten.

Op het Youtube-kanaal van het COA staat het filmpje “Wat betekent de komst van een azc voor de directe omgeving?” waarin o.a. leden van omwondencommissie van andere azc’s aan het woord komen: http://youtu.be/LHDEjG-O2Ow.

Heeft u interesse of nog aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen via amsterdam@coa.nl.

Website: Vensterwerk