Straat en zwerfvuil, bron van Ergernis?!

Werkgroep.Afval

Werkgroep.Afval
“Waar maak je je druk om”, “Ik betaal toch belasting”, “Ik ga toch niet de rommel van een ander opruimen”, “De Gemeente ruimt het toch op”, “Ik heb wel andere zorgen aan m’n kop”, En trouwens waar bemoei je je mee”. Dit zijn nog maar een paar reacties die je vaak te horen krijgt wanneer je met buurtgenoten spreekt over het afvalprobleem op de straten van Geuzenveld. Nog daargelaten de vele non-verbale, maar soms ook onbeschofte reacties van sommige medebewoners.

Hoe lang duurt het nog voordat ook het gros van onze wijkbewoners door krijgt dat het niet alleen om blikjes, flesjes, etenswaar verpakkingen , lege sigarettenpakjes, luiers , oud brood gaat, maar dat hier de bron ligt van de algehele globale milieuvervuiling.
Gelukkig zie ik in Geuzenveld, mede door het werk, en de inzet van de mensen van de Vuilophaaldienst, en de ter plekke werkende Wijkverzorgers een verbetering ontstaan. Iedereen kan dit waarnemen!

Er zijn buurtgenoten die zich betrokken voelen bij hun directe woonomgeving. Ze zijn bijvoorbeeld containeradoptant, of “prikken” er regelmatig het straatvuil. Het gaat hier vaak om oudere gepensioneerde bewoners, die ook regelmatig deelnemen aan Buurtoverleg. Maar waar zijn de anderen? De jongeren?

Geen belangstelling, te druk, U kent alle bezwaren inmiddels wel. Ook zijn er maar een paar wijken die vertegenwoordigd zijn in b.v. het Buurtpanel en met name de buurt rond het Lambertus Zijlplein is geen enkele buurtbewoner betrokken bij deze overleggroepen.
Laten we een eind maken aan deze onverschilligheid. Niet alleen maar klagen, en schreeuwen langs de zijlijn dat er niets deugd, maar de handschoen oppakken en kijken wat U er zelf aan kunt doen. En reken maar dat Uw deelname “GEZIEN” wordt door Uw omgeving! Op wat langere termijn zal het z’n vruchten afwerpen in de vorm van medestanders.

Buurtbewoners zijn inmiddels met ondersteuning van het stadsdeel en Eigenwijks tot een Werkgroep Afval Geuzenveld gekomen. Met deze werkgroep willen wij als buurtbewoners in een maand tijd onze medebewoners van Geuzenveld bewust maken van het afvalprobleem in onze wijk. We starten deze maand tijdens de Landelijk Opschoondag op 24 maart. Met een zo groot mogelijk groep buurtbewoners zullen we vanaf 12:00 vanuit het PlusPunt de wijk in trekken om de buurt schoon te maken. Gedurende maand kunt u ons op verschillende momenten in de wijk tegenkomen om met u het gesprek aan te gaan over het afvalprobleem. Ook delen wij herbruikbare boodschappentassen uit. We sluiten de maand af op woensdag 18 april met een grote opruimactie. We starten om 14:30 vanuit het PlusPunt. Na afloop zijn er verschillende activiteiten ook voor kinderen.

Hans van Os,
buurtbewoner Geuzenveld
Lid van de Werkgroep Afval Geuzenveld

afval1

afval1

Website: Vensterwerk