Het PlusPunt zoekt een vrijwillige administratieve kracht

Notuleren

Notuleren
Bewoners van Geuzenveld zijn erg betrokken bij hun wijk. Er wordt in de buurt dan ook veel overlegd met elkaar. Vanuit het Huis van de Wijk Geuzenveld worden verschillende van die overleggen ondersteund. Daarom zijn we nu op zoek naar een vrijwilliger, die goed is in administratieve taken, maar die voornamelijk goed kan notuleren tijdens vergaderingen van de regiegroep en het Buurtpanel.

 

 

Het zou gaan om de volgende taken:

Vooroverleg Buurtpanel ( 6 x per jaar ) :
- Bijhouden presentielijst
- Notuleren vergadering
- Bijhouden actiepuntenlijst
Buurtpanel ( 6x per jaar ) :
- Bijhouden presentielijst
- Notuleren vergadering
- Bijhouden actiepuntenlijst
Ondersteuning bij de regiegroep (12 x per jaar) :
- Notuleren vergadering
- Bijhouden actiepunten lijst

De vrijwilliger moet:
- een goede kennis hebben van de Nederlandse taal in woord en geschrift (is een absolute noodzaak).
- een goede kennis hebben van de computer, vooral goed met Word en Excell kunnen omgaan.
- goed en snel kunnen notuleren en deze notulen kunnen uitwerken in een goed leesbaar verslag.
- een overzichtelijk klassement bijhouden van de verslagen.

Het gaat om ondersteuning bij ongeveer 24 avondbijeenkomsten per jaar. Geschat wordt dat de vrijwilliger per bijeenkomst 4 uur bezig is inclusief aanwezigheid en uitwerken van de notulen. De vrijwilliger krijgt daarvoor 7,50 euro per bijeenkomst aan vergoeding uitbetaald.

Heb je interesse of wil je meer informatie? neem dan contact op met Nathan Ririhena via nathan@eigenwijks.nl

Website: Vensterwerk