Op 5 oktober verhuizen wij van de Jan Tooropstraat 6 naar De Serre - Pieter Calandlaan 258-A. Vanaf 8 oktober bent u daar van harte welkom!

Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten formeel- en niet-formeel georganiseerde bewonersgroepen uit Amsterdam Nieuw-West, die de doelstelling van Eigenwijks onderschrijven en daar in bestuurlijke zin hun steentje aan bij willen dragen.
Het Algemeen Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Naast fomele besluiten over jaarplan, begroting en jaarrekening en aanstelling van de leden van het Dagelijks Bestuur, bespreekt het Algemeen Bestuur belangrijke thema's die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder.
Wilt u zich namens uw organisatie aansluiten bij het Algemeen Bestuur van Eigenwijks? U bent van harte welkom!
Stuurt u daartoe een email naar onze secretariaatsmedewerker Samantha Kroes.

    1e vertegenwoordiger 2e vertegenwoordiger
1 Open Club dhr. G. Scheepvaart dhr. H. van der Linden
2 Telefooncirkel mevr. R. Baak  
3 Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent dhr. H. Miedema
4 Bewonerscommissie Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk  
5 Bewonerscommissie Belgische Hof   dhr. H. Geel
6 Huurdersvereniging Nachtwachtlaan mevr. A. Kneefel  
7 Bewonerscommissie Fiep mevr. A. Tognetti-Burgers mevr. J. Atsma
8 PvdA mevr. M. Onstein  
9 STOC dhr. I. Ercan mevr. N. Yildirim
10 Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker dhr. J.K. van Dijk
11 Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn dhr. L. Wieringa
12 Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius  
13 Energieke Senioren A'dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen  
14 Akergemeente + Chaudfontaine N. Sloten dhr. W. Griffioen  
15 De Hippe Heks mevr. M. Postma mevr. E. Tiedens
      mevr. S. Rochdi
16 Belangenvereniging buurt 10/de Eendracht mevr. L. Wit mevr. M. Mittelmeijer
      mevr. O. Schade
17 Pink Nieuw-West dhr. M. Tromp dhr. P. Ligtvoet
      dhr. P. Nijhof
18 Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout dhr. M. Mulder
19 Woongroep Non Solus mevr. J. Bolk dhr. B. Spek
20 Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker dhr. E. Swierstra
21 Nivon dhr. A. Bakker dhr. W. van der Velde
22 Klankbordgroep Marius80 dhr. H. van Zandwijk  
23 Stichting MOS dhr. J. Ayerraj mevr. L. Cherrabi
Website: Vensterwerk