Sinds 8 oktober 2018 is De Serre onze thuisbasis - Pieter Calandlaan 258-A. U bent daar van harte welkom op ma t/m vr van 9 tot 17 uur!

Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten formeel- en niet-formeel georganiseerde bewonersgroepen uit Amsterdam Nieuw-West, die de doelstelling van Eigenwijks onderschrijven en daar in bestuurlijke zin hun steentje aan bij willen dragen.
Het Algemeen Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Naast fomele besluiten over jaarplan, begroting en jaarrekening en aanstelling van de leden van het Dagelijks Bestuur, bespreekt het Algemeen Bestuur belangrijke thema's die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder.
Wilt u zich namens uw organisatie aansluiten bij het Algemeen Bestuur van Eigenwijks? U bent van harte welkom!
Stuurt u daartoe een email naar onze secretariaatsmedewerker Samantha Kroes.

 

 

 

1e vertegenwoordiger

2e vertegenwoordiger

1

Open Club

dhr. G. Scheepvaart

dhr. H. van der Linden

2

Telefooncirkel

mevr. R. Baak

 

3

Comité 4/5 mei Slotervaart

mevr. S. Vincent

dhr. H. Miedema

4

Bewonerscommissie Eigen Haard SLV-West

dhr. T.R. van Dijk

mevr. I. Dijk

5

Bewonerscommissie Belgische Hof

 

dhr. H. Geel

6

Huurdersvereniging Nachtwachtlaan

mevr. A. Kneefel

 

7

Bewonerscommissie Fiep

mevr. A. Tognetti-Burgers

mevr. J. Atsma

8

PvdA

mevr. M. Onstein

 

9

STOC

dhr. I. Ercan

mevr. N. Yildirim

10

Ver. De Oeverlanden Blijven

mevr. E.A.M. Stricker

dhr. J.K. van Dijk

11

Laat het van twee kanten komen

dhr. H. Hoogendoorn

dhr. R. Dijk

12

Stichting De Brug

dhr. H. Staphorsius

 

13

Energieke Senioren A'dam Nieuw-West

dhr. E. van Maanen

 

14

Akergemeente + Chaudfontaine N. Sloten

dhr. W. Griffioen

 

15

De Hippe Heks

mevr. M. Postma

mevr. E. Tiedens

     

mevr. S. Rochdi

16

Belangenvereniging buurt 10/de Eendracht

mevr. O. Schade

mevr. M. Mittelmeijer

17

Pink Nieuw-West

dhr. M. Tromp

dhr. P. Ligtvoet

     

dhr. P. Nijhof

18

Ver. van Huiseigenaren Slotervaart

mevr. T. Rombout

dhr. M. Mulder

19

Woongroep Non Solus

mevr. J. Bolk

dhr. B. Spek

20

Ver. Vrienden van de Sloterplas

mevr. T. Stricker

dhr. E. Swierstra

21

Nivon

dhr. A. Bakker

dhr. W. van der Velde

22

Klankbordgroep Marius80

dhr. H. van Zandwijk

 

23

Stichting MOS

dhr. J. Ayerraj

mevr. L. Cherrabi

Website: Vensterwerk