Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten formeel- en niet-formeel georganiseerde bewonersgroepen uit Amsterdam Nieuw-West, die de doelstelling van Eigenwijks onderschrijven en daar in bestuurlijke zin hun steentje aan bij willen dragen.
Het Algemeen Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Naast fomele besluiten over jaarplan, begroting en jaarrekening en aanstelling van de leden van het Dagelijks Bestuur, bespreekt het Algemeen Bestuur belangrijke thema's die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder.
Wilt u zich namens uw organisatie aansluiten bij het Algemeen Bestuur van Eigenwijks? U bent van harte welkom!
Stuurt u daartoe een email naar onze secretariaatsmedewerker Samantha Kroes.

1 Open Club dhr. G. Scheepvaart   dhr. H. van der Linden  
2 Telefooncirkel mevr. R. Baak      
3 Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent   dhr. H. Miedema  
4 Bewonerscommissie Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk      
5 Bewonerscommissie Belgische Hof     dhr. H. Geel  
6 Huurdersvereniging Nachtwachtlaan mevr. A. Kneefel   dhr. Beugeling  
7 Bewonerscommissie Fiep mevr. A. Tognetti-Burgers   mevr. J. Atsma  
8 PvdA mevr. M. Onstein      
9 STOC dhr. I. Ercan   mevr. N. Yildirim  
10 Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker   dhr. J.K. van Dijk  
11 Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn   dhr. L. Wieringa  
12 Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius      
13 Energieke Senioren A'dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen      
14 Akergemeente + Chaudfontaine N. Sloten dhr. W. Griffioen      
15 De Hippe Heks mevr. M. Postma   mevr. E. Tiedens  
16 Belangenvereniging buurt 10 / de Eendracht mevr. L. Wit   mevr. M. Mittelmeijer  
17 Pink Nieuw-West dhr. M. Tromp   dhr. P. Ligtvoet  
18 Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout   dhr. M. Mulder  
19 Woongroep Non Solus mevr. J. Bolk   dhr. B. Spek  
20 Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker   dhr. E. Swierstra  
21 Nivon dhr. A. Bakker   dhr. W. van der Velde  
22 Klankbordgroep Marius80 dhr. H. van Zandwijk      
Website: Vensterwerk