Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Eigenwijks bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten formeel- en niet-formeel georganiseerde bewonersgroepen uit Amsterdam Nieuw-West, die de doelstelling van Eigenwijks onderschrijven en daar in bestuurlijke zin hun steentje aan bij willen dragen.
Het Algemeen Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Naast fomele besluiten over jaarplan, begroting en jaarrekening en aanstelling van de leden van het Dagelijks Bestuur, bespreekt het Algemeen Bestuur belangrijke thema's die van invloed zijn op de samenleving in Nieuw-West en op het werk van Eigenwijks in het bijzonder.
Wilt u zich namens uw organisatie aansluiten bij het Algemeen Bestuur van Eigenwijks? U bent van harte welkom!
Stuurt u daartoe een email naar onze secretariaatsmedewerker Samantha Kroes.

    1e vertegenwoordiger 2e vertegenwoordiger
1 Open Club dhr. G. Scheepvaart dhr. H. van der Linden
2 Telefooncirkel mevr. R. Baak  
3 Comité 4/5 mei Slotervaart mevr. S. Vincent dhr. H. Miedema
4 Bewonerscommissie Eigen Haard SLV-West dhr. T.R. van Dijk  
5 Bewonerscommissie Belgisch Hof   dhr. H. Geel
6 Huurdersvereniging Nachtwachtlaan mevr. A. Kneefel dhr. Beugeling
7 Bewonerscommissie Fiep mevr. A. Tognetti-Burgers mevr. J. Atsma
8 PvdA mevr. M. Onstein  
9 Kinderboerderij De Uylenburg dhr. H. van Zandwijk dhr. R. Schinning
10 STOC dhr. I. Ercan mevr. N. Yildirim
11 Ver. De Oeverlanden Blijven mevr. E.A.M. Stricker dhr. J.K. van Dijk
12 Laat het van twee kanten komen dhr. H. Hoogendoorn dhr. L. Wieringa
13 Molen van Sloten/Kuiperijmuseum dhr. A. Grassi  
14 Stichting De Brug dhr. H. Staphorsius  
15 Energieke Ouderen A'dam Nieuw-West dhr. E. van Maanen dhr. A. Bakker
16 Akergemeente + Chaudfontaine N. Sloten dhr. W. Griffioen  
17 De Hippe Heks mevr. M. Postma  
18 Ver. voor behoud OV Eendracht mevr. L. Wit mevr. M. Mittelmeijer
19 Pink Nieuw-West dhr. M. Tromp dhr. P. Ligtvoet
20 Ver. van Huiseigenaren Slotervaart mevr. T. Rombout dhr. M. Mulder
21 Woongroep Non Solus mevr. J. Bolk dhr. B. Spek
22 Ver. Vrienden van de Sloterplas mevr. T. Stricker dhr. E. Swierstra

Website: Vensterwerk