Op 5 oktober verhuizen wij van de Jan Tooropstraat 6 naar De Serre - Pieter Calandlaan 258-A. Vanaf 8 oktober bent u daar van harte welkom!

Boekenkast Eigenzinnig

Eigenzinnig is een uitgave van Eigenwijks, waarin wij op 'eigenzinnige' wijze aandacht schenken aan actuele ontwikkelingen binnen onze organisatie en daarbuiten. Kritisch, informatief, bijzonder, Eigenzinnig!

Eigenzinnig verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 1000 exemplaren en wordt verspreid onder ons actieve bewonersnetwerk en onze professionele contacten.
De redactie bestaat uit Lieke Mensink, Dick Glastra van Loon, Dorèndel Overmars en Diana Muller .

Onderstaand treft u de digitale versie van de edities van Eigenzinnig.

Website: Vensterwerk