ANBI Eigenwijks

ANBIEigenwijks is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat wij ons voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen belang. Klik hier voor alle voorwaarden die de Belastingdienst stelt om de ANBI-status te verkrijgen.

De ANBI-status levert Eigenwijks en aan ons donerende personen en organisaties bepaalde fiscale voordelen op. Klik hier voor een overzicht van deze voordelen.

Onderstaand treft u de gegevens van onze organisatie, welke wij op grond van de wettelijke verplichtingen in het kader van onze ANBI-status publiceren.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Eigenwijks

Kamer van Koophandel: 41200785

RSIN / fiscaal nummer: 2955842

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-3460670

E-mailadres: info@eigenwijks.nl

Website: eigenwijks.amsterdam

Postadres: Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam

Doelstelling

Missie:

Het bevorderen van sociaal sterke en leefbare buurten in Amsterdam Nieuw-West.

Doelstelling:

  • Het mede bevorderen van sociaal sterke en leefbare buurten en wijken in Amsterdam Nieuw-West, hierna te noemen de Wijken.
  • Het bevorderen en bewaken van inspraak en deelname van wijkbewoners bij het verwezenlijken van de hierboven beschreven doelstelling.
  • Het bevorderen en bewaken van invloed van wijkbewoners op het beleid van en uitvoering door die instanties, die invloed hebben op bewoners in de Wijken.

Actueel beleidsplan

Download hier het beleidsplan Huis van de Wijk

Verslaglegging

Download hier ons activiteitenverslag

Download hier het financieel jaarverslag

Bestuur

Samenstelling bestuur:

Mevrouw R.G.M. Mensink (Voorzitter)

De heer H. van Zandwijk (Penningmeester)

Mevrouw H.C.J. van Dijk (Secretaris)

Mevrouw Y. Barend (Bestuurslid)

Mevrouw O. Abousellam (Bestuurslid)

De heer K. Talie (Bestuurslid)

Mevrouw K.Visser (Bestuurslid)

Beloning

Onkosten vergoeding bestuur: vrijwilligersvergoeding maximaal fiscaal vrijgesteld: € 1.500 per jaar

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nvt

Toelichting vergoeding bestuur: maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding van € 125

Beloningsbeleid medewerkers: volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

Website: Vensterwerk