Bewonersinitiatieven De Aker

StempelGoedgekeurdThuis voelen in de wijk waar u woont. Dat wil iedereen toch? Wanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Kom dan gerust eens langs bij het Huis van de Wijk. De bewonersondersteuner kan u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen bij de regiegroep. Uw bewonersondersteuner Doreen van den Berg is u graag van dienst.

Hier kunt u een aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven invullen. Tevens kunt u op de laatste bladzijde van dit formulier de voorwaarden vinden.

 

 Uw aanvraag maakt de meeste kans om toegekend te worden als deze een bijdrage levert aan:

  • Sociale cohesie/omzien naar elkaar/eenzaamheid
  • Educatie
  • Jongeren betrekken/verantwoordelijkheid geven

Initiatieven die niet meer dan € 500 kosten, kunt u op elk moment bespreken met en indienen bij Doreen van den Berg.

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het Fonds voor Nieuw-West.


De uiterste inleverdata voor aanvragen boven de € 500 zijn in 2020

* 17  februari 2020

* 30 maart 2020

* 11 mei 2020

* 22 juni 2020

* 03 augustus 2020

* 14 september 2020

* 26 oktober 2020

* 07 december 2020

De Regiegroep behandelt de aanvragen op de volgende data:

* 24  februari 2020

* 06 april 2020

* 18 mei 2020

* 29 juni 2020

* 10 augustus 2020

* 21 september 2020

* 02 november 2020

* 14 december 2020

 Wil je weten welke bewonersinitiatieven zijn of worden uitgevoerd?  Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Doreen van den Berg.

Gezocht!

Ook in 2020 is er voor de wijk de Aker een eigen Wijkbudget beschikbaar! Hier kunnen bewoners een beroep op doen om (openbaar toegankelijke) activiteiten voor de buurt mee te organiseren. De beoordeling van ingediende aanvragen wordt gedaan door de Regiegroep Bewonersinitiatieven. Wil jij betrokken zijn bij je buurt en lijkt een rol in de Regiegroep Bewonersinitiatieven daarvoor de geschikte manier? Neem dan contact op met Doreen van den Berg.

Website: Vensterwerk