Bewonersinitiatieven De Aker

StempelGoedgekeurdThuis voelen in de wijk waar u woont. Dat wil iedereen toch? Wanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Kom dan gerust eens langs bij het Huis van de Wijk. De bewonersondersteuner kan u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen bij de regiegroep. Uw bewonersondersteuner Hans van Deelen is u graag van dienst.

Hier kunt u een aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven invullen. Tevens kunt u op de laatste bladzijde van dit formulier de voorwaarden vinden.

 

 Uw aanvraag maakt de meeste kans om toegekend te worden als deze een bijdrage levert aan:

  • Sociale cohesie/omzien naar elkaar/eenzaamheid
  • Educatie
  • Jongeren betrekken/verantwoordelijkheid geven

Initiatieven die niet meer dan € 500 kosten, kunt u op elk moment bespreken met en indienen bij Hans van Deelen.

Voor bewonersinitiatieven die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij het Fonds voor Nieuw-West.


De uiterste inleverdata voor aanvragen boven de € 500 zijn in 2019

* 4 februari 2019

* 18 maart 2019

* 29 april 2019

* 10 juni 2019

* 22 juli 2019

* 2 september 2019

* 14 oktober 2019

* 25 november 2019

De Regiegroep behandelt de aanvragen op de volgende data:

* 18 februari 2019

* 1 april 2019

* 13 mei 2019

* 24 juni 2019

* 5 augustus 2019

* 16 september 2019

* 28 oktober 2019

* 9 december 2019

* en op 6 januari 2020  is het de eerste regiegroep van 2020

 

Wil je weten welke bewonersinitiatieven zijn of worden uitgevoerd?  Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Hans van Deelen.

 

Website: Vensterwerk