Huiskamer voor de Akerwijk

foto akergemeente

foto akergemeente

 

 

 

 

 

 

Per 1 juni beschikt de Akergemeente over een leuk pandje aan de Akersingel 24. Uit wijkanalyses blijkt eenzaamheid een groot probleem te zijn. Maar er zijn geen ontmoetingplekken. Goed nieuws! Ter hoogte van halte Pilates, tram 1 komt er nu een prachtige ontmoetingsruimte ter grootte van een ruime huiskamer.

Deze ruimte is binnenkort te gebruiken voor: Sociale en maatschappelijke activiteiten voor en door de buurtbewoners. Te denken valt aan: samen lunchen, spelletjes doen, (taal)cursussen, creatieve workshops, het vieren van een verjaardag enzovoorts. Ook professionals kunnen het gebouw gebruiken. Afhankelijk van de gebruiker en het doel kan er een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Interesse, vragen of ideeën? Neem contact op met Willem Griffioen 0630228307, mail naar willemvoorganger@gmail.com of kijk op www.akergemeente.nl

De officiële opening is vrijdag 7 september van 16.00 – 18.00 uur

Voor iedereen die nieuwsgierig is.

Website: Vensterwerk