Versnelde procedure bewonersinitiatieven

snel 1

snel 1

 De positieve keerzijde van de corona crisis is dat er ongelooflijk veel energie en creativiteit onder bewoners loskomt. Om ervoor te zorgen dat deze energie niet weglekt, maar meteen in goeie banen kan worden geleid is het belangrijk dat eventueel benodigd budget ook snel beschikbaar komt. Om die reden hebben de Regiegroepen van bewoners, die voor elke wijk een budget Bewonersinitiatieven beschikbaar hebben, besloten om nog sneller financiering beschikbaar te kunnen stellen dan gebruikelijk.

 De Opbouwwerkers van Eigenwijks werken dicht bij ‘het vuur’. Voor hen is het belangrijk om snel te kunnen schakelen met bewoners die zich willen inzetten voor hun buurtgenoten om van betekenis te kunnen zijn in deze bizarre tijd. Wij zijn de Regiegroepleden dan ook dankbaar dat zij volledige medewerking hebben verleend aan ons verzoek om een versnelde procedure te kunnen toepassen.

Wilt u van betekenis zijn voor uw buurtgenoten? Juist nu dat sommigen dat zo hard nodig hebben in deze periode? Heeft u daar wat hulp en/of een budget voor nodig? Neem gerust contact op met onze Opbouwwerkers:

Sloten & Nieuw Sloten: Stefania Maginzali – stefania@eigenwijks.nl of 06 333 196 81
De Aker: Doreen van den Berg – doreen@eigenwijks.nl of 06 333 196 81
Osdorp: Assia Ameziane – assia@eigenwijks.nl of 06 285 004 22 
Geuzenveld: Moska Ghazizoi – moska@eigenwijks.nl of 06 360 269 09
Slotermeer: Martine Noordermeer – martine@eigenwijks.nl of 06 145 930 32

Website: Vensterwerk