Amsterdammer van het Jaar?

amsterdammer van het jaar

amsterdammer van het jaar

Alies Fernhout, lid van het Algemeen Bestuur van Eigenwijks, is genomineerd voor 'Amsterdammer van het Jaar' vanwege haar inspanningen om de Lutkemeerpolder te behouden. Vanaf het moment dat zij in 2017 hoorde dat Zorgboederij De Boterbloem weg moest voor een zoveelste bedrijventerrein, nam zij het voortouw in de actie om de boerderij en de omliggende kostbare historische landbouwgrond te behouden voor buurt en stad. U kunt tot 14 februari stemmen. De uitslag wordt op 16 februari bekend gemaakt in de Stadsschouwburg.  Stem ook op haar via deze link: http://amsterdammervanhetjaar.nl/alies-fernhout/.

Website: Vensterwerk