Nieuwejaarsspeech van Lieke Mensink

2020

2020

Hier leest u de nieuwjaarsspeech van onze voorzitter, Lieke Mensink. Deze speech is gehouden op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari 2020 in theater de Meervaart.

 

 

 

 

 

Welkom iedereen en uiteraard weer dank aan de directeur van de Meervaart Yassine Boussaid die het mogelijk heeft gemaakt om hier onze receptie te kunnen houden.

Het is ieder jaar weer even terugblikken en vooruitkijken.

Vorig jaar op deze plek had ik het over De Serre, en hoe we daar een succes van zouden kunnen maken. Inmiddels is De Serre de thuisbasis voor onze Stichting, voor de Vrijwilligerscentrale, Fonds Nieuw-West en het Buurtcollege. Ook zijn er inmiddels veel vaste gebruikers en worden de zalen door vele groepen gebruikt. Kunstenaars kunnen er exposeren en zo is het pand langzamerhand precies wat we voor ogen hadden.

Dan onze andere vestigingen: België, Het Pluspunt, De Honingraat en De Aker. Niet weg te denken in het sociale domein. En al liggen ze in heel verschillende wijken, één ding hebben ze gemeen: het begint bij de bewoners. Onze slogan “wat bewoners beweegt” maken we ook echt waar! Om dat mogelijk te maken wordt er door onze medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt en ook heel veel samengewerkt met o.a. het stadsdeel, de buurtregisseurs, buurtpanels, politie en andere organisaties in Nieuw-West.

Ik kan het niet genoeg zeggen en uitdragen: Onze bewoners dragen onze organisatie, zonder die actieve bewoners zou Eigenwijks geen bestaansrecht hebben.

Helaas hebben we naar aanleiding van onze subsidieaanvraag 2020 toch teleurstellend nieuws moet vernemen.

Voor de stijging van de lonen, zoals afgesproken in de CAO en stijging van de huur van onze vestigingen worden we minimaal gecompenseerd.

Dat betekent voor onze organisatie een bezuiniging van ongeveer 65 000 euro in 2020.

We hebben in een raadsadres laten weten daar niet mee akkoord te kunnen gaan. En inmiddels hebben we als reactie gekregen dat onze brief wordt doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders. Zij zullen een reactie geven.

Het is onvoorstelbaar dat we deze mogelijk bezuiniging voor onze kiezen krijgen. Het Stedelijk Kader 2020-2023 met de mooie slogan, ik citeer “samen vooruit naar een stevige basis” waar in het bijzonder wordt ingezet op preventie, zoals bijvoorbeeld het opbouwwerk met als doel een grotere bijdrage van bewoners voor het zorgen voor goede en leefbare buurten; zo’n slogan zou toch anders vermoeden!

Zie daar hoe doelstelling en werkelijkheid uit elkaar liggen. Men heeft het wel over buurten waar de organisaties als de onze de haarvaten zijn van de samenleving, die gekoesterd moeten worden. Maar er wordt mogelijk achteloos gesneden in diezelfde haarvaten.

Hoe is het uit te leggen aan onze medewerkers dat de CAO afspraken niet gehonoreerd worden en de huurstijging van de panden niet gecompenseerd.

Kortom u begrijpt dat we dit niet over onze kant zullen laten gaan. De inzet is dat er geen personele consequenties zullen zijn maar dat het mogelijk is dat we hierdoor minder vaak open zijn dan u bent gewend. Dat kan en mag eigenlijk niet gebeuren. We gaan de strijd aan!

Terugkijkend hebben we best een mooi jaar achter de rug en vooruitkijkend naar de toekomst wordt het een spannend jaar. We zijn wel wat gewend op subsidiegebied maar leuk is anders en die tijd zou beter besteed kunnen worden aan zaken die het belang van bewoners dienen.

Tot slot is deze bijeenkomst ook een mooie gelegenheid om iedereen te laten weten dat ik aan mijn laatste periode bezig ben als voorzitter van Eigenwijks. Aan alles komt een einde.

Te lang is nooit goed en plaats maken voor een nieuwe voorzitter gaat nu aan de orde komen. Overigens ben ik nog niet weg; eind juni bij de jaarvergadering van het Algemeen Bestuur zal de nieuwe voorzitter benoemd kunnen worden.

Vanaf januari gaan we onze voelhoorns uitsteken om iemand te vinden die bij onze organisatie past en vooral iemand die onderschrijft waar Eigenwijks voor staat. Ik ben er van overtuigd dat dat gaat lukken.

Voor nu wil ik namens het Dagelijks Bestuur iedereen bedanken, in het bijzonder onze vrijwilligers, onze medewerkers, ons Algemeen Bestuur en alle bewoners van Nieuw-West.

Ik wens iedereen een gezond en goed 2020!

Website: Vensterwerk