Tussenrapportage Sociale Basis

rapp website

rapp website

Het was een heel bijzonder en ingewikkeld half jaar. Een ultieme uitdaging voor ons om te blijven doen wat we moeten doen en waar we goed in zijn: ondersteuning bieden aan Wat Bewoners Beweegt. Juist nu! In onze rapportage leest u uitgebreid hoe onze medewerkers zich volop hebben ingezet om, ondanks de beperkingen van corona, tóch van betekenis te blijven voor bewoners. Er is ongelooflijk veel werk door hen verzet. Met heel veel dankbaarheid van bewoners tot gevolg. En daar doen we het voor! Klik hier om de raportage te openen.

Website: Vensterwerk