Tussenrapportage AZC

rapp AZC

rapp AZC

Ook de bewoners van het AZC Willinklaan hadden het ongelooflijk zwaar afgelopen maanden. Onze medewerker, Nathan Ririhena en zijn collega's van Combiwel en Refugee Company hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk van betekenis voor hen te blijven. In onderstaande rapportage leest u hoe zij dat hebben gedaan. Mooi werk voor een bijzondere doelgroep! Klik hier om de rapportage te openen.

Website: Vensterwerk